Szkolenia

Warto podnosić kwalifikacje

Proponujemy Państwu realizację programu szkoleniowego dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w kilku wariantach: otwartym (szkolenie jednodniowe) i zamkniętym (szkolenie jednodniowe, dwudniowe, lub dwudniowe wraz z doradztwem). Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych, ukierunkowane na kompleksowe zaznajomienie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z wymogami wynikającymi z ustawy oraz procedurami wewnętrznymi zawartymi w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informacji. Powyższe szkolenie w pełnym zakresie realizuje wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zapisami której warunkiem dopuszczenia osób do przetwarzania danych osobowych jest uprzednie zaznajomienie ich z przepisami i wymogami w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenie dwudniowe wzbogacamy o elementy praktyczne, niezbędne w codziennej pracy a zarazem istotne z punktu widzenia zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 

Kładziemy duży nacisk na omówienie praktycznych przypadków, gdyż to one najlepiej naświetlają uczestnikom szkolenia właściwe stosowanie przepisów w obszarach ich działalności

Nadchodzące szkolenia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM EUROPEJSKIEJ REFORMY PRZEPISÓW

W związku z dużym zainteresowaniem uczestników naszych poprzednich szkoleń oraz licznymi zapytaniami z radością informujemy, że przygotowaliśmy nowe terminy szkolenia Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem europejskiej reformy przepisów- RODO.

 

ZMIANY W PRAWIE EUROPEJSKIM

Wchodzące w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadza dla administratorów danych wiele zmian. Zmienia się m.in. system karania za naruszenia przepisów (do 20 milionów euro).

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Termin szkolenia: