Audyt dostępności architektonicznej

Audyt dostępności architektonicznej 

Dostosowywanie nieruchomości i budynków względem osób z ograniczoną sprawnością to niezbędne standardy wprowadzane na rzecz rozwijających się przedsiębiorstw. W tym celu konieczne jest jednak opracowanie odpowiednich metod ich wdrożenia, które możliwe są dzięki korzyściom wynikającym z przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej.

Audyt dostępności architektonicznej – czym jest?

Audyt dostępności architektonicznej ma za zadanie rozpoznać potrzeby modernizacji wybranych budynków oraz przestrzeni, poprzez dokładną i obiektywną ocenę stanu dostosowania budynków pod względem niepełnosprawności. Dzięki jego przeprowadzeniu w sposób jasny i klarowny zostaną ukazane wszelkie elementy wymagające wprowadzenia zmian oraz możliwe sposoby ich wdrożenia. Audyt dostępności architektonicznej swoim zasięgiem obejmuje zarówno otoczenie budynków, jak i ich wewnętrzne koordynacje, poziomy, strefy wejściowe, dostępność różnorodnych usług i funkcji oraz kwestie bezpieczeństwa pożarowego.

Audyt dostępności architektonicznej – kogo obowiązuje?

Audyt dostępności architektonicznej skierowany jest głównie do zarządców, właścicieli obiektów usługowych, handlowych, turystycznych, gastronomicznych i innych budynków użyteczności publicznej. Dzięki tej ofercie dostosowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych jest zdecydowanie prostszym procesem. Osoby przeprowadzające działania audytu są osobami doświadczonymi, doskonale znającymi się na swoich zadaniach. To pozwala uzyskać jasną i klarowną ocenę sytuacji oraz możliwe sposoby do wdrożenia istotnych zmian.

Audyt dostępności architektonicznej to kompleksowa oferta badania biur, przestrzeni usługowych, publicznych i innych budynków pod względem ich dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podczas przeprowadzania audytu badane są plany architektoniczne oraz przeprowadzane wizje lokalne, które w odpowiedni sposób pozwalają określić potrzeby zmian dla tych obiektów.

Dlaczego warto?

Dostosowanie obiektów do osób z niepełnosprawnościami reguluje Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Audyt architektoniczny i jego przeprowadzenie w danym obiekcie pomoże właściwie ocenić oraz skutecznie zwiększyć dostępność danego miejsca względem potrzeb osób o różnych niepełnosprawnościach. Opracowane w ten sposób wnioskii zalecenia pozwolą znacząco zniwelować wszelkie bariery oraz zwiększyć standardy dla tych obiektów. Po przeprowadzonych działaniach otrzymacie Państwo pełny i szczegółowy raport uwzględniający wszelkie konieczne potrzeby zmian i możliwości. To pozwoli otworzyć swoją firmę na zupełnie nowych klientów, jak również pozwoli zwiększyć zatrudnienie poprzez przyjęcie pracowników z niepełnosprawnościami oraz uzyskać dofinansowania.

Jak przeprowadzamy audyt?

Audyt wymagany jest w placówkach publicznych, oświatowych oraz tych finansowanych ze środków publicznych. Jego przeprowadzenie jest procesem niezwykle dokładnym, obejmującym kilka istotnych etapów.

  • Podczas przeprowadzania audytu dostępności architektonicznej sprawdzane są wejścia, windy, korytarze, schody i inne istotne miejsca w danym budynku.
  • Audytor przeanalizuje parametry danego obiektu pod względem użyteczności dla osób niepełnosprawnych. Sprawdzi zagospodarowanie, umeblowanie, wyposażenie, toalety oraz stanowiska obsługi.
  • Po zakończeniu prac audytu zostaje opracowany i przekazany raport dostępności. Zawiera on dokładne opisy dla posiadanych dostępności oraz rekomendacje zmian ze wskazaniem tych najistotniejszych.

Szukając odpowiedniej firmy zewnętrznej do realizacji audytu, warto skierować się w stronę sprawdzonych
i rekomendowanych miejsc. Oferta naszej firmy AGILEO dostosowana jest do różnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych. Jednak kwestie te to nie tylko obowiązek, ale również i wiele korzyści.

Sprawdź możliwości, jakie uzyskasz wykonując profesjonalny audyt dostępności architektonicznej dla swojego biznesu. Skontaktuj się z nami i pozwól nam przedstawić szczegóły oferty.