Audyty

Audyty świadczone przez ekspertów Agileo.IT są usługami przeprowadzonymi w sposób, który nakierunkowany jest na usprawnienie organizacji poprzez wskazanie nieprawidłowości, a następnie rekomendacji, których wdrożenie ma na celu poprawę stanu w audytowanym obszarze.

Zależy nam aby wykonywane przez nas audyty zawsze usprawniały procesy, a co za tym idzie wpływały na rozwój i bezpieczeństwo danej organizacji czy firmy.

Nasi eksperci posiadają blisko 10-letnie w przeprowadzaniu różnego rodzaju audytów, a swojej pracy zawsze kierują się dokładnością, rzetelnością oraz zaangażowaniem.

W obszarze audytu świadczymy następujące usługi:

Audyt zgodności organizacji z wymaganiami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC)Audyt według wymogów z rozporządzenia dot. Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)
Audyt dostępności stron internetowych, aplikacji i systemów online (WCAG 2.1)Audyty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
Audyt zgodności z RODOAudyt w zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych

Jak pracujemy?

Audyty wykonywane przez naszych ekspertów zawsze rozpoczynają się od oceny analizowanego obszaru (np. danego rodzaju dokumentacji, procesu czy skuteczności funkcjonowania mechanizmów kontrolnych). Podczas realizacji usługi audytorskiej nasze prace wykonujemy zgodnie z najwyższymi standardami.

Wskazywane rekomenduje oraz obszary do naprawy mają na celu wartość dodaną dla organizacji w postaci identyfikacji istniejących i potencjalnych ryzyk w audytowanym obszarze czy systemie. Każdy audyt kończy się opracowaniem raportu oraz prezentacją jego wyników przed kadrą zarządzającą.

Dlaczego odpowiednio wykonany audyt jest tak ważny?

Organizacje chcące spełniać określone wymogi prawne (np. KRI, KSC czy WCAG) czy też wymogi wskazane przez określone normy (np. ISO 27001. 20001 czy 27005) muszą mieć pewność, że zdiagnozowane błędy oraz wskazane zalecenia i rekomendacje, przełożą się na wypełnienie przez nie obowiązków jakie są przed nimi stawiane. Nasi eksperci są tego gwarantem.

Dlaczego Agielo.IT?

Nasi Eksperci:

  • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
  • Posiadają uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. KRI, KSC oraz RODO.
  • Posiadają uprawnienia wymagane przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z przeprowadzanymi przez nas audytami.