Audyt NFZ

Audyt NFZ

Audyt NFZ na podstawie Zarządzenia Nr 68/2020/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022r. w sprawie finasowania działań w celu podniesienia poziomu be
zpieczeństwa
systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Cel audytu NFZ

Celem audytu NFZ jest wykazanie przez Zamawiającego podniesienia poziomu
bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2020 /BBIICD Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022r.w powstałego po realizacji wszystkich
zakupów
ujętych w projekcie. Przeprowadzony audyt, wykaże zmianę poziomu bezpieczeństwa
teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety „Ankiety weryfikacji

pod kątem bezpieczeństwa“ lub jego brak. Raport będzie zawierał jasne stanowisko audytora w

zakresie wykazania, czy spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu

bezpieczeństwa
w placówce.

Dlaczego Agileo.IT?

Usługi w zakresie bezpieczeństwa realizujemy od roku 2012. Posiadamy bogate doświadczenie
praktyczne w zakresie zarówno projektowania skutecznych systemów ochrony danych oraz
nadzoru dla obszaru bezpieczeństwa informacji. Zadania realizujemy w interdyscyplinarnym
zespole składającym się z certyfikowanych audytorów systemów bezpieczeństwa, praktyków w
zakresie bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych co gwarantuje należytą
i
kompleksową realizację powierzonych zadań przy pełnym wsparciu ekspertów z zakresu prawa
oraz nowych technologii.

Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zdobyte w ramach
realizacji projektów dla podmiotów z sektorów ochrony zdrowia, obronności, administracji
centralnej, podmiotów samorządowych oraz podmiotów prywatnych z szerokiego spektrum
branż.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u