Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji – priorytet każdej organizacji

Bezpieczeństwo informacji w wielu organizacjach staje się jednym w priorytetów. Jest to podyktowane stale rosnącą liczbą i intensywnością zagrożeń (np. cyberataki), w związku z czym systemy zabezpieczeń informacji wymagają nieustannego ulepszania.

Kwestie bezpieczeństwa IT to przede wszystkim coraz bardziej zaawansowane zagrożenia, skomplikowane przepisy i rosnące potrzeby organizacji wobec IT. Niepewność oraz permanentny stan zagrożenia wynikający z licznych ataków, których celem jest np. kradzież danych sprawiają, że organizacje muszą zmienić swoje podejście w tym zakresie. Z jednej strony wiąże się to m.in. ze znajomością potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz z zarządzaniem ryzykiem związanym z utratą informacji, z drugiej podejmowaniem dzień zwiększających szczelność systemu zabezpieczeń.

Agileo.IT od 10 lat specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z bezpieczeństwem IT.

Główne obszary bezpieczeństwa informacji:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

 • Audyt bezpieczeństwa informacji (SZBI)

 • Audyt SZBI

 • Szkolenia w zakresie SZBI

 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji (PBI)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Audyt RODO

 • Wdrożenie RODO

 • Inspektor Danych Osobowych

 • Szkolenia w zakresie RODO

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • Audyt w zakresie ochrony informacji niejawnych

 • Wdrożenie systemu ochrony informacji niejawnych

 • Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

CO ZYSKUJE ORGANIZACJA ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI?

 • Identyfikację i ocenę ryzyk Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji.
 • Uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz oceny przygotowana Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji organizacji w związku z wytycznymi rozporządzenia KRI lub do wymogów normy PN-ISO/IEC 27001
 • Identyfikację zagadnień, które wymagają doskonalenia lub mogą być doskonalone.

DLACZEGO AGILEO.IT?

Nasi Eksperci:

 • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
 • Z powodzeniem przeprowadzili wiele usług obejmujących pełne spektrum związane z zarządzaniem bezpieczeństwa informacji obejmujące audyty i wdrożenia SZBI, szkolenia i usługi doradcze oraz pełnienie funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji (PBI).
 • Posiadają uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. KRI, KSC oraz RODO.
 • Posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zewnętrznego Inspektora Danych Osobowych – IOD (dawniej ABI) na rzecz podmiotów komercyjnych jak i publicznych. Zależnie od potrzeby mogą również świadczyć alternatywnie usługę wsparcia IOD po stronie Klienta w bieżącej pracy.
 • Opracowali innowacyjne narzędzie ABIsite, które wprowadza automatyzację procesu związanego z ochroną danych wg RODO. Rozwiązanie wspiera obieg informacji i wspomaganie decyzji w zakresie zatwierdzania i nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, a także monitorowanie tego obszaru przez najwyższe kierownictwo oraz osoby odpowiedzialne za systemy IT.
 • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
 • Z powodzeniem przeprowadzili wiele usług obejmujących pełne spektrum związane z ochroną danych osobowych – od audytów, poprzez szkolenia i usługi doradcze na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z bezpieczeństwem informacji.