Doradztwo IT

Zespół Agileo.IT posiada blisko 10-letnie doświadczenie w branży IT. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować szerokie spektrum usług obejmujących konsulting informatyczny.

W ramach doradztwa informatycznego pomagamy organizacjom w doborze najefektywniejszych rozwiązań w zakresie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wykonujemy analizę wydatków dla danego projektu i proponujemy scenariusze najlepiej dostoswane do specyfiki danej organizacji, które optymalizują procesy jak również koszty.

Główne obszary doradztwa IT

Doradztwo w zakresie informatyki i telekomunikacji obejmuje:

 • Projektowanie systemów teleinformatycznych w organizacji.
 • Wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • Wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu komputerowego, telekomunikacyjnego lub oprogramowania.
 • Analizę danych telekomunikacyjnych
 • Przeprowadzenie audytu istniejącego systemu billingowego / taryfikacyjnego.
 • Mobile Forensics (analiza śledcza urządzeń mobilnych)
 • Szkolenia z zakresu systemów teleinformatycznych.

Projektowanie systemów informatycznych oraz teleinformatycznych obejmuje:

 • Projektowanie systemów informatycznych w organizacji.
 • Projektowanie systemów teleinformatycznych w organizacji.
 • Wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu informatycznego oraz  telekomunikacyjnego oraz wykorzystywanego lub planowanego oprogramowania.
 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w systemie teleinformatycznym.
 • Szkolenia z zakresu systemów teleinformatycznych.

Dla kogo dedykowane są usługi w zakresie doradztwa IT?

Usługi w zakresie projektowania systemów informatycznych oraz teleinformatycznych świadczymy na rzecz wszystkich organizacji komercyjnych jak i publicznych np.:

 • firmy prowadzące działalność na terenie Polski,
 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały oraz jednostki budżetowe, ZUS, KRUS,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczy.

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

 • Posiadają wieloletnie doświadczanie w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką IPMA-C, PRINCE2, Scrum.
 • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
 • Są ekspertami w zakresie wdrażania rozwiązań typu Business Intelligence (BI) oraz Big Data w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Są audytorami systemów teleinformatycznych oraz analizy ryzyka.
 • Są biegłymi sądowymi w zakresie telekomunikacji oraz są rzeczoznawcami Polskie Towarzystwa Informatycznego (PTI).

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z  projektowaniem systemów informatycznych oraz teleinformatycznych.