Szkolenie – ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych ze względu na swoją wagę została zdefiniowana w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2018 poz. 412) i jest podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę zabezpieczenia informacji niejawnych.

Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych dotyczy zapoznania uczestników z  zagadnieniami obejmującymi:

 • przepisy o ochronie informacji niejawnych,
 • odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i służbową za naruszenie tych przepisów,
 • zasady ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby,
 • zasady zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności zasady szacowania ryzyka.

Do kogo adresowane jest szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych kierowane jest głównie do:

 • osób przetwarzających informacje niejawne,
 • pracowników działów ochrony w organizacjach,
 • pracowników i przedstawicieli administracji publicznej oraz przedsiębiorstw przetwarzających informacje niejawne.

Cele szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

 • Zapoznanie uczestników ze sposobami ochrony informacji niejawnych.
 • Przekazanie wiedzy w zakresie zasad szacowania ryzyka oraz w zakresie zasad postępowania w sytuacjach ujawnienia informacji niejawnych.

Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne – ustawy i akty wykonawcze.

Korzyści z udziału w szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonego przez ekspertów Agielo.IT

Uczestnicy szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych:

 • nabędą kompleksową wiedzę z zakresu zgodnej z prawem, ochrony informacji niejawnych,
 • poznają prawa i obowiązki osób przetwarzających informacje niejawne,
 • nabędą umiejętności konieczne do pracy przy przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i archiwizowaniu informacji niejawnych.

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

 • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
 • Posiadają uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. KRI, KSC oraz RODO.
 • Z powodzeniem przeprowadzili wiele usług obejmujących pełne spektrum związane z zarządzaniem bezpieczeństwa informacji obejmujące audyty i wdrożenia SZBI, szkolenia i usługi doradcze oraz pełnienie funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji (PBI).


Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z usługami dotyczącymi informacji niejawnych.