Inżynieria Oprogramowania

W naszej pracy stosujemy tzw. programowanie zwinne (agile software development). Założeniem tych metodyk jest obserwacja, że wymagania klienta często ewoluują w trakcie projektu. Dzięki temu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na zmiany założeń i oczekiwania zamawiającego. Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że mimo dostępności na rynku różnego rodzaju oprogramowania dla różnych potrzeb i branż klienci wciąż zwracają się do nas z prośbą o stworzenie dedykowanych rozwiązań.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Często zdarza się, że klient wybierający gotowy produkt kieruje się najniższą ceną, a po przedstawieniu jego oczekiwań dotyczących funkcjonalności i konfiguracji uwzględniających specyfikę działalności danego podmiotu okazuje się, że końcowy koszt jest porównywalny z ceną stworzenia od podstaw produktu dedykowanego dla danego podmiotu.
Decydując się na rozwiązanie dedykowane klient zyskuje możliwość kształtowania systemu od podstaw do swoich potrzeb. To system dostosowuje się do procesów w firmie, a nie na odwrót. To zamawiający wie najlepiej, czego potrzebuje, a z czego może zrezygnować. Pamiętajmy, że wybierając dedykowany produkt łatwiej zintegrować go z innymi aplikacjami w firmie.
Podejmując decyzję o wyborze systemu warto rozważyć zamówienie dedykowanego rozwiązania i kompleksowo porównać tę opcję z rzeczywistymi kosztami dostosowania produktów gotowych dostępnych na rynku.