Nota Prawna

Niniejsza strona internetowa jest własnością Agileo.IT Sp. z o.o., ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000438983, NIP 6312647631, REGON 243108344, kapitał zakładowy 5050,00 PLN.

Wszelkie prezentowane na stronie treści mają charakter informacyjny, poglądowy i wymagają one każdorazowej weryfikacji przez konsumentów treści, a właściciel strony wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku ich niewłaściwego wykorzystania. Ponadto prezentowane na stronie informacje nie stanowią w jakimkolwiek przypadku oferty w rozumieniu, o którym mowa w art 66. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.0.1025), chyba, że jako takie w sposób jasny i jednoznaczny zostały oznaczone.

Niniejsza strona może zawierać dedykowane łącza, poprzez które można połączyć się bezpośrednio z innymi niezależnymi stronami. AGILEO.IT SP. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści na stronach podmiotów trzecich oraz sposób działania tychże stron czy serwisów.

Nie wolno wykorzystywać do celów handlowych jakichkolwiek danych lub fragmentów danych podanych na niniejszej stronie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody AGILEO.IT Sp. z o.o. udzielonej ze wskazaniem dopuszczalnych przepisami prawa pól eksploatacji.

Treści zamieszczone na tej stronie a także wszelkie materiały i dokumenty stanowią dzieło własności intelektualnej oraz własności przemysłowej należące do AGILEO.IT Sp. z o.o. lub stron trzecich i jako takie chronione jest na mocy obowiązujących przepisów. Nie wolno kopiować i powielać, w całości lub w części, niniejszej strony bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od AGILEO.IT Sp. z o.o. Jakiekolwiek powielanie, prezentowanie, adaptacja, tłumaczenie lub przekształcenie, w całości lub w części, przeniesienie na inną stronę oraz jakiekolwiek inne użycie w obszarze pól eksploatacji o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) bez zgody AGILEO.IT Sp. z o.o. jest zabronione. Konsumpcja treści prezentowana na stronie winna być zgodny z charakterem i przeznaczeniem oraz przyjętymi zwyczajami.

W związku z użytkowaniem strony internetowej, może dochodzić do przypadków przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy tylko w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa. Informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych osób odwiedzających stronę internetową, zakres przetwarzania danych użytkowników, cel przetwarzania oraz informacje komu dane są udostępniane i jak są chronione zawarte zostały w polityce prywatności