Nasz zespół

Nasz zespół tworzą eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (m.in. ochrona danych oraz informacji niejawnych), doradztwa IT oraz audytów.  

Sergiusz Kunert

Doświadczony ekspert w zakresie audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnych z normą ISO-27001, systemów zarządzania ryzykiem zgodnie z normą ISO-27005, zintegrowanych systemów zarządzania jakością i środowiskiem, systemów zarządzania usługami IT zgodnie z normą ISO-20000. Analityk systemów zarządzania informacją, projektant oraz praktyk w obszarze technologii C++, JAVA, RubyOnRails, Python. Członek komisji Bezpieczeństwa Biznesu przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zewnętrznego Inspektora Danych Osobowych – IOD (dawniej ABI) na rzecz podmiotów komercyjnych jak i publicznych w różnych branżach.  

W przeszłości pełnił rolę eksperta w licznych projektach realizowanych dla podmiotów prywatnych (m.in. BZ WBK, MAPEI Polska, ROCA Polska, Grupa Sobiesław Zasada) jak i publicznych (m.in. ARiMR, Tramwaje Śląskie S.A., Centralny Ośrodek Sportu, Gmina Bytom). Wykładowca w ramach projektów edukacyjnych realizowanych dla Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju oraz podmiotów z branży medycznej.  

Mateusz Witański 

Ekonomista, praktyk zarządzania, kierownik projektów, konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, auditor systemów bezpieczeństwa informacji, specjalista w zakresie projektów teleinformatycznych, ekspert w zakresie systemów billingowych, biegły sądowy w zakresie telekomunikacji, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Działacz stowarzyszeń branżowych, wykładowca i szkoleniowiec, handlowiec, publicysta. Absolwent Wydziału Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), studiów podyplomowych Sieci komputerowe i multimedia (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz Zarządzanie projektami informatycznymi (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Posiada doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu projektami teleinformatycznymi (wdrożeniowymi, programistycznymi, testowymi) oraz doradczych (analitycznych, badawczych, promocyjnych i marketingowych), w realizacji audytów bezpieczeństwa informacji (KRI i KSC), doradztwa zarządczego (projekty unijne, turystyka, teleinformatyka, media, strategie), rozwoju oprogramowania (definiowanie ścieżek rozwojowych, realizacja zadań rozwojowych), kontaktach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi (rozmowy handlowe i projektowe, serwisowanie). Posiada certyfikaty zarządzania projektami IPMA-D, PRINCE2 oraz AgilePM, zarządzania usługami ITIL v.3, a także certyfikaty auditora ISO 22301 oraz ISO 27001. Ponadto jest biegłym sądowym o specjalności telekomunikacja w zakresie analizy danych transmisyjnych. 

Publikuje na łamach czasopism branżowych, biznesowych, prawniczych oraz teleinformatycznych. Prowadzi szkolenia i ćwiczenia na śląskich uczelniach. Pasjonuje się historią współczesną i filozofią polityczną, amatorsko zajmuje się fotografią. 

Adam Matejczyk

Starszy specjalista ds. IT, koordynator zespołu obsługi informatycznej, administrator systemów informacyjnych w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w konfiguracji oraz administracji systemami serwerowymi (m.in. Unix, Linux, Windows Server)oraz infrastrukturą sieciową. Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń np. „Administracja Windows Server 2012” (MS-20411), „Instalacja oraz konfiguracja Windows Server 2012” (MS-20410). Posiada certyfikat Inżyniera Comodo ITSM. Doświadczony we wdrażaniu środowisk wirtualnych oraz modernizacji serwerowni. Wspiera charytatywnie organizację memoriału im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika w zakresie zaplecza informatycznego. Czas wolny spędza na majsterkowaniu oraz grze na gitarze elektrycznej.  

Agnieszka Domagała

Menadżer zespołu ds. bezpieczeństwa biznesu, od 2018 r. inspektor ochrony danych, a od 2010 roku pełniła funkcję administratora bezpieczeństwa informacji. Ekspert oraz audytor w sektorze publicznym i prywatnym w obszarze: bezpieczeństwa danych osobowych, oceny spełniania wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, z systemów teleinformatycznych. Doświadczony szkoleniowiec w obszarze danych osobowych, kierownik projektów. Członek zespołów audytowych w obszarach ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001. 

Klaudia Kucharska

Starszy konsultant ds. bezpieczeństwa biznesu, od 2016r. inspektor ochrony danych. Posiada wieloletnie doświadczanie jako administrator bezpieczeństwa informacji. Audytor oraz ekspert w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych, w zakresie oceny spełniania wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w sektorze publicznym i prywatnym. Ekspert z zakresu systemów teleinformatycznych. Doświadczony szkoleniowiec w obszarze danych osobowych, kierownik projektów.