Oferta audytu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych

22 marca 2017 / dodał/a ada / Bez kategorii / 0 Komentarzy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół, którzy zwracają się do nas w związku z opublikowaniem przez GIODO wytycznych w sprawie wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach oferujemy przeprowadzenie audytu szkolnego monitoringu w zakresie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Podczas audytu monitoringu zespół audytorów pomoże odpowiedzieć na kluczowe z punktu widzenia obowiązującego prawa oraz najnowszych wytycznych GIODO w zakresie monitoringu szkoły pytania i wątpliwości.

Ocenie zostaną poddane przede wszystkim następujące elementy:

  • adekwatność monitoringu jako metody zapewnienia bezpieczeństwa w placówce z uwzględnieniem analizy potrzeb i celowości budowy systemu wideomonitoringu wraz z prognozą jego skuteczności w kontekście wpływu na prywatność (privacy impact assessment)- zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, które wejdzie w życie 25 maja 2018 r., takie oceny będą obowiązkowe w przypadku operacji przetwarzania stwarzających ryzyko dla ochrony praw i wolności podmiotów danych.

  • określenie podstawy prawnej instalowania monitoringu z uwzględnieniem przesłanki legalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych,

  • weryfikacja wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji monitoringu oraz zgodności dokumentacji ochrony danych osobowych w zakresie monitoringu

  • weryfikacja możliwości wykorzystania monitoringu do celów innych niż poprawa bezpieczeństwa– np. czy monitoringiem są objęte klasy, czy za pomocą monitoringu weryfikuje się czas pracy, czy kamery rejestrują obraz poza terenem szkoły)

  • weryfikacja realizacji praw przysługujących osobom objętych monitoringiem (m.in. prawo do informacji o objęciu monitoringiem oraz celu przetwarzania danych, prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych dotyczących wnioskującego, prawo do anonimizacji wizerunku, prawo do przetwarzania danych przez określony czas)

  • weryfikacja środków zastosowanych w monitoringu wizyjnym w zakresie zgodności z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r.

 

 

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU

  • raport z audytu zawierający diagnozę stanu faktycznego w zakresie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych

  • uzyskanie rekomendacji w zakresie możliwości dostosowania stanu faktycznego do stanu zgodnego z prawem w przypadku zastrzeżeń

  • kontakt z ekspertami specjalizującymi się w ochronie danych osobowych

  • certyfikat potwierdzający wykonanie audytu, który szkoły chętnie przedkładają organom nadzorującym

 

KONTAKT:

Tomasz Jarzumbek

tel. 725 966 000

e- mail: tomasz.jarzumbek@agileo.it

 

Może spodoba Ci się również:

Przepraszamy, komentowanie w tym momencie jest wyłączone.