naviVAT

Centralizacja podatku VAT

naviVAT to rozwiązanie informatyczne wspomagające przekazywanie danych w zakresie centralizacji podatku VAT. Nasze rozwiązania wspomagające pracę doradców podatkowych zyskują uznanie w branży- w czerwcu 2016 roku Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego uzyskała wyróżnienie przyznane przez „Rzeczpospolitą” za innowacyjne rozwiązanie informatyczne dostarczone i wdrożone przez AGILEO.IT wspomagające proces odzyskiwania podatku VAT.

Kluczowe funkcjonalności naviVAT:

  • System posiada wbudowany system komentarzy, pozwalający na sprawną wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu.
  • Umożliwia pełna skalowalność, brak limitu jednostek współpracujących w ramach systemu.
  • Deklaracje cząstkowe przekazywane są do jednostki centralnej. Koordynator na tym etapie posiada pełną wiedzę w zakresie ewentualnych braków w tym zakresie.
  • Posiada wbudowany system akceptacji przekazanych danych bądź odrzucenia wraz z wskazaniem nieprawidłowości.
  • Zweryfikowane dane w kolejnych krokach są agregowane oraz tworzony jest rejestr centralny VAT oraz deklaracja VAT gminy.
  • Umożliwia tworzenie w systemie użytkowników oraz przydzielanie im zróżnicowanych ról adekwatnych do pełnionych funkcji w procesie gromadzenia i nadzorowania danych na potrzeby realizacji procesu centralnego rozliczania podatku VAT.

  • W jednostkach organizacyjnych tworzone są rejestry lokalne oraz deklaracje cząstkowe VAT. System w sposób przejrzysty pozwala koordynatorowi procesu na nadzorowanie poprawności oraz terminowości przekazywanych danych.

  • Rozwiązanie posiada wbudowany system backupu danych.
  • Umożliwia integrację z narzędziami analitycznymi Business Intelligence oraz przyjazne i łatwe obrazowanie danych w systemach takimi jak chociażby Qlik.com