Repozytorium Danych

System dokuPORTAL

dokuPORTAL to innowacyjny system klasy ECM wspomagający zarządzanie dokumentami i wiedzą przedsiębiorstwa. Stanowi także centralne repozytorium wszystkich danych. Dzięki dostępowi z poziomu przeglądarki internetowej, a także komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych, pozwala na błyskawiczne dodawanie nowych dokumentów i dostęp do istniejących.

Nowoczesny i intuicyjny interfejs pozwalają pracownikom na łatwy i szybki dostęp do potrzebnych informacji, a także bieżącą kontrolę wszystkich wydarzeń związanych z zasobami i wiedzą. Zaawansowane mechanizmy Workflow umożliwiają automatyzację zarządzania obiegiem dokumentów i usprawniają komunikację, dzięki czemu kluczowe pliki nigdy nie zostaną przeoczone ani zagubione.

Usprawnienie pracy zespołowej

Jednym z fundamentalnych założeń jest optymalizacja procesu zespołowego tworzenia dokumentów. Definiowane obszary oraz wygodne rozwiązania w zakresie systemu komentarzy, wersjonowania i śledzenia zmian czynią z tego systemu obowiązkową pozycję w organizacjach kładących nacisk na efektywną pracę z treścią.

System dba o to, aby użytkownicy mogli być zawsze na bieżąco ze zmianami w dokumentach które współtworzą i mieli możliwość łatwej edycji współdzielonych plików już z poziomu przeglądarki. System ten umożliwia kolaborację nie tylko przy dokumentach tekstowych, ale po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji także na zaawansowanych projektach graficznych, multimedialnych lub inżynierskich.

Bezpieczne i usystematyzowane repozytorium

W wielu firmach kluczowe dokumenty takie jak umowy, oferty czy też dokumentacje są rozsiane po całej infrastrukturze co znacząco utrudnia korzystanie z nich oraz kontrolowanie dostępu. dokuPORTAL pozwala na łatwe wyjście z takiej sytuacji i optymalizację kwestii składowania dokumentów.

Dzięki zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz zaawansowanemu systemowi ról i definiowanych obszarów, możliwe jest precyzyjne określenie dostępności treści i uprawnień poszczególnych użytkowników. Konstrukcja systemu i przyjazny interfejs sprzyjają prowadzeniu uporządkowanej bazy dokumentów.

Centralne Repozytorium Danych

 

 • Możliwość przechowywania każdego rodzaju dokumentów (dowolny format: pliki tekstowe, pliki graficzne, prezentacje, pliki audio itp.) w wersji elektronicznej,
 • Zawsze aktualne wersje dokumentów dostępne dla wszystkich użytkowników,
 • Możliwość współdzielenia zasobów poprzez wirtualny dysk sieciowy,
 • Dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej,
 • Zdefiniowana hierarchia dokumentów – repozytorium umożliwia stworzenie rozbudowanej, drzewiastej struktury plików i przydzielenie użytkownikom odpowiednich uprawnień do zasobów,
 • Możliwość wykorzystania reguł automatyzujących, wyzwalanych podczas dokonywania zdefiniowanych operacji na dowolnych elementach systemu,
 • Możliwość dowolnej rozbudowy zaawansowanego mechanizmu metadanych (opisującego atrybuty plików),
 • Śledzenie zmian w katalogach oraz plikach,
 • Wersjonowanie dokumentów,
 • Współpraca i komunikacja w zakresie grupowej pracy nad dokumentami.

Czy posiadają Państwo wdrożony system zarządzania dokumentacją?

 • Tak
 • Nie
 • Planujemy wdrożenie