Bezpieczeństwo Informacji

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma opracowana dla zarządzania bezpieczeństwem informacji. Określa ona, jak wprowadzić niezależnie oceniany i weryfikowalny system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki zastosowaniu normy organizacja zapewnia sobie wysoki poziom ochrony i bezpieczeństwo wszelkich danych finansowych i poufnych, a zatem minimalizuje prawdopodobieństwo, że ktoś uzyska do nich dostęp w sposób nielegalny lub bez zezwolenia.

Posiadanie ISO/IEC 27001 jest dowodem troski o stawianie bezpieczeństwa wysoko na liście priorytetów organizacji. Zwiększa to wiarygodność w oczach partnerów i może być kartą przetargową przy pozyskaniu wielu kontraktów.

Nasze usługi:

  • audyt zerowy- wykonywany przed rozpoczęciem wdrożenia, pozwala odpowiedzieć na pytanie, na jakim etapie znajduje się organizacja w zakresie bezpieczeństwa informacji,

  • wdrożenie- proces polegający na planowym wprowadzaniu poszczególnych zapisów normy, etap ten stanowi przygotowanie do certyfikacji.