Szkolenia w zakresie RODO

Szkolenia w zakresie RODO

Skutecznie szkolimy z zakresu wdrażania RODO w firmach komercyjnych jak i instytucjach państwowych

Eksperci Agileo.IT posiadają wieloletnie doświadczanie w zakresie administrowania danymi osobowymi oraz w obszarze wdrażania RODO w organizacjach. To właśnie te kompetencje są gwarantem, iż osoby biorące udział w szkoleniach prowadzonych przez naszych szkoleniowców, nabędą praktyczną i niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem oraz ochrony danych osobowych w celu podnoszenia efektywności biznesowej organizacji.

Ze względu na swój złożony charakter skuteczne wdrożenie RODO w organizacji (firmie lub jednostce publicznej) wymaga dostosowania procesów biznesowych, systemów informatycznych  oraz dokumentacji przy pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników.

Eksperci Agleo.IT prowadzą szkolenia dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w organizacjach w zgodzie z RODO w następujących wariantach:

 • szkolenie otwarte (szkolenie jednodniowe),
 • szkolenie zamknięte (szkolenie jednodniowe, dwudniowe, lub dwudniowe wraz z doradztwem).


Dla kogo dedykowane jest szkolenie z zakresu RODO?

Szkolenie z obszaru RODO dedykowane jest wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces przetwarzania danych osobowych w swojej organizacji. W praktyce dotyczy to wszystkich organizacji, gromadzących i wykorzystujących dane osobowe osób fizycznych, nie tylko dużych firm, ale także mikro, małych i średnich przedsiębiorców jak również organizacji publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego, które nie posiadają odpowiednich zasobów oraz wiedzy aby samodzielnie i w zgodzie z zapisami rozporządzenia dokonać implementacji RODO.


Cele szkolenia z RODO

Głównym celem szkolenia jest kompleksowe zaznajomienie osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w organizacji z wymogami wynikającymi z rozporządzenia RODO oraz z procedurami wewnętrznymi zawartymi w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informacji.

Szkolenie prowadzone przez Ekspertów Agielo.IT w pełnym zakresie realizuje wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zapisami której warunkiem dopuszczenia osób do przetwarzania danych osobowych jest uprzednie zaznajomienie ich z przepisami i wymogami w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Dwudniowe szkolenie dodatkowo wzbogacone jest o elementy praktyczne, niezbędne w codziennej pracy, a zarazem istotne z punktu widzenia zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Eksperci Agielo.IT kładą duży nacisk na omówienie praktycznych przypadków, gdyż to one najlepiej prezentują uczestnikom szkolenia właściwe stosowanie przepisów w obszarach ich działalności


Korzyści z udziału w szkoleniu z RODO prowadzonego przez ekspertów Agielo.IT

Uczestnicy kursu z zakresu RODO:

 • nabędą kompleksową wiedzę w obszarze związanym z wymogami RODO. Ponadto będą przygotowani do rozpoczęcia procesu wdrażania odpowiednich zmian zmierzających do przystosowania ich organizacji do wymogów związanych z ochroną danych osobowych,
 • nauczą na co zwrócić uwagę w przygotowaniu całościowej dokumentacji wymaganej przez zapisy RODOin. polityki, procedury, klauzule, wzory umów,
 • będą mogli samodzielnie wdrożyć system zabezpieczania danych osobowych co jest równoznaczne z przygotowaniem organizacji (firmy lub jednostki publicznej) do zmian, które wprowadziło rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • nabędą praktyczne wskazówki w zakresie RODO.

Udział w szkoleniu wpłynie ponadto na zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji oraz pozwoli uniknąć kar za naruszenie przepisów.

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

 • Skutecznie wdrożyli i wdrażają RODO w wielu organizacjach – firmach komercyjnych oraz organizacjach publicznych.
 • Przeprowadzili wiele szkoleń z zakresu RODO dla podmiotów komercyjnych jak i publicznych.
 • Posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zewnętrznego Inspektora Danych Osobowych – IOD (dawniej ABI) na rzecz podmiotów komercyjnych jak i publicznych. Zależnie od potrzeby mogą również świadczyć alternatywnie usługę wsparcia IOD po stronie Klienta w bieżącej pracy.
 • Aktualnie pełnią usługi w zakresie zewnętrznego Inspektora Danych Osobowych (IOD) dla kilkudziesięciu podmiotów zarówno publicznych jak i z sektora prywatnego
 • Opracowali innowacyjne narzędzie ABIsite, które wprowadza automatyzację procesu związanego z ochroną danych wg RODO. Rozwiązanie wspiera obieg informacji i wspomaganie decyzji w zakresie zatwierdzania i nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, a także monitorowanie tego obszaru przez najwyższe kierownictwo oraz osoby odpowiedzialne za systemy IT.

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane ze szkoleniami w zakresie RODO.