Szkolenia SZBI

Szkolenie SZBI wg normy ISO/IEC 27001

Uczymy organizacje jak skutecznie wdrażać i zarządzać system bezpieczeństwa informacji

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) związane jest z jego nieustającym doskonaleniem na co zasadniczy wpływ ma rozwój umiejętności pracowników odpowiedzialnych za jego utrzymanie w organizacji.

Szkolenie prowadzone przez Ekspertów Agileo.IT służy przekazaniu sprawdzonych metod i praktyk wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w taki sposób aby zapewniać bezpieczeństwo gromadzonych i przewarzanych informacji. Innym równie ważnym aspektem szkolenia jest przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), tak aby uczestnicy rozumieli poszczególne elementy i wymagania tego procesu, a w konsekwencji aby stał się on możliwie bezproblemowy w implementacji oraz w dalszym rozwoju.

Nasi trenerzy łączą teorię z najlepszymi sprawdzonymi praktykami dzięki wiedzy i doświadczeniu, które zdobywają podczas wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji oraz w projektach audytowych i informatycznych.

Do kogo adresowane jest szkolenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji

Szkolenie w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zalecane jest:

  • osobom odpowiedzialnym za wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz za jego dalszy rozwój.
  • osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji.
  • osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo IT.

Cele szkolenia z zakresu SZBI

Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Korzyści z udziału w szkoleniu z zakresu  SZBI prowadzonego przez ekspertów Agielo.IT

Uczestnicy szkolenia z zakresu SZBI:

  • nabędą kompleksową wiedzę z zakresu znajomości zasad projektowania, wdrażania i rozwijania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  • będą mogli samodzielnie wdrożyć system systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

  • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
  • Posiadają uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. KRI, KSC oraz RODO.
  • Z powodzeniem przeprowadzili wiele usług obejmujących pełne spektrum związane z zarządzaniem bezpieczeństwa informacji obejmujące – od audytów i wdrożenia SZBI, poprzez szkolenia i usługi doradcze na pełnieniu funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji (PBI).

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).