Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który posiada taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny. Taki podpis poświadczony jest specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację osoby składającej podpis. Zestaw do podpisu elektronicznego składa się z czytnika lub tokena, karty SIM, certyfikatu kwalifikowanego oraz oprogramowania do obsługi i składania podpisu.

Dzięki oprogramowaniu, które szyfruje prywatnym kluczem podpis, dokument jest gotowy do wysłania do adresata. Korzystanie z podpisu elektronicznego wymaga bezpiecznych urządzeń do łączenia z Internetem, które są używane wyłącznie przez osobę, która składa podpis. Infrastruktura bezpiecznego podpisu elektronicznego podlega pod Narodowe Centrum Certyfikacji.

Dlaczego warto posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to rozwiązanie, którego celem jest ułatwienie codziennych kontaktów przedsiębiorcy np. z urzędami czy innymi instytucjami publicznymi. Dzięki niemu można uniknąć wizyt w wielu urzędach, a także wysyłania dokumentów pocztą. Można na przykład składać w ten sposób e-deklaracje ZUS i podatkowe, podpisywać umowy, składać oferty w przetargach czy kontaktować się z Urzędem Patentowym.

Posiadanie podpisu elektronicznego wiąże się z opłatą. Jednak biorąc pod uwagę wymierne oszczędności wynikające z posługiwania się tym narzędziem, inwestycja poniesiona na zakup zestawu do e-podpisu zwraca się dość szybko. Korzystanie z e-podpisu ogranicza do minimum przygotowywanie papierowej dokumentacji, a tym samym redukuje koszty zakupu papieru, kopert, opłat pocztowych, eksploatacji drukarek czy archiwizacji dokumentów papierowych.


Kwalifikowany podpis elektroniczny – zastosowanie

Kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia m.in.:

 • podpisywanie deklaracji dla ZUS,
 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych, Głównego Inspektora Informacji Finansowych,
 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS, UODO, CEIDG,
 • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),
 • komunikacje w obrębie platformy ePUAP,
 • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK),
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych,
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • przesyłanie faktur elektronicznych drogą online.

E-podpis wydawany jest na 1 rok, 2 lata lub 3 lata.

Szczególnie firmy, które składają swoje oferty w przetargach powinien zainteresować podpis elektroniczny, ponieważ od 18 kwietnia 2018 r. obowiązuje standardowy, ujednolicony formularz dla zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Publicznego (zwany dalej JEDZ) bo o nim mowa, można składać tylko elektronicznie.

Nowy kwalifikowany podpis elektroniczny

Agielo.IT oferuje nowy zestaw podpisu elektronicznego w różnych konfiguracjach, wybierając rodzaj i okres ważności certyfikatu, model czytnika oraz opcje odbioru zamówionego zestawu.

Nowy kwalifikowany podpis elektroniczny

Agielo.IT oferuje nowy zestaw podpisu elektronicznego w różnych konfiguracjach, wybierając rodzaj i okres ważności certyfikatu, model czytnika oraz opcje odbioru zamówionego zestawu.

Odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Istnieje możliwość zamówienia odnowienia certyfikatu.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

Odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Istnieje możliwość zamówienia odnowienia certyfikatu.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

Dlaczego Agileo.IT?

 • Będąc oficjalnym przedstawicielem firmy EUROCERT świadczymy usługi certyfikacyjne w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Mamy wieloletnie doświadczanie w zakresie implementacji rodzajów kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

czy archiwizacji dokumentów papierowych.


Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Pieczęć elektroniczna firmy jest cyfrowym odpowiednikiem pieczątki firmowej. Zawiera dane podmiotu, dla którego wgrany został certyfikat bezpieczeństwa, czyli nazwę podmiotu, dane adresowe oraz numer identyfikacyjny, np. NIP.

Klienci wykorzystują ją do uwierzytelniania oraz zapewniania integralności swoich e-dokumentów. Pieczęć elektroniczna zapewnia szybką i wygodną komunikację, a także pomaga w automatyzacji wielu procesów w biznesie, czy w administracji publicznej. Pieczęć jest unikalna dla każdej osoby prawnej, która ją składa i pozwala na rozpoznanie jej tożsamości.

Korzyści z posiadania pieczęci elektronicznej:

 • Oznaczenie i uwierzytelnienie dokumentów wewnętrznych Twojej firmy,
 • Wygoda zawierania umów,
 • wykorzystywanie do oznaczania dokumentów cyfrowych,
 • gwarancja bezpieczeństwa, autentyczności oraz integralności,

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zapewnia:

 • Autentyczność dokumentu –  źródło pochodzenia dokumentu, możliwość zidentyfikowania podmiotu, który wydał dany dokument,
 • Integralność dokumentu – gwarancja niezmienności danych od czasu opieczętowania,
 • Ochrona danych osobowych – w pieczęci znajdują się jedynie dane podmiotu (nazwa oraz NIP),
 • Przyspieszenie procesów – umożliwia automatyzację procesów i znakowania dokumentów, istnieje możliwość integracji z systemami generującymi dokumenty.

Pieczęć elektroniczna wydawana jest podmiotom posiadającym osobowość prawną. Zatem z pieczęci mogą korzystać firmy, instytucje, urzędy, jednostki podległe, a także ich oddziały. Natomiast dla osób fizycznych przewidziany jest podpis elektroniczny. Pieczęć jest widoczna na dokumentach i można ją zdefiniować łącząc tekst z grafiką lub zastosować własny znak graficzny.