Szkolenie: Cyberbezpieczeństwo dla szkół

Sporządzenie dokumentacji SZBI – system zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

Nasze doświadczenie

Usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji realizujemy od roku 2012. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zarówno projektowania które pozwoli nam stworzyć skuteczny SZBI – system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzór dla obszaru bezpieczeństwa informacji. Zadania realizujemy w interdyscyplinarnym zespole składającym się z certyfikowanych audytorów systemów bezpieczeństwa, praktyków w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych co gwarantuje należytą i kompleksową realizację powierzonych zadań przy pełnym wsparciu ekspertów z zakresu prawa oraz nowych technologii. Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zdobyte w ramach realizacji projektów dla podmiotów z sektorów ochrony zdrowia, obronności, administracji centralnej, podmiotów samorządowych oraz podmiotów prywatnych z szerokiego spektrum branż.

Wypracowaliśmy własny zbudowany w oparciu o nasze doświadczenia system informatyczny
ABIsite stanowiący innowacyjne narzędzie wpierające realizację zadań w obszarze ochrony
danych osobowych, prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów i ewidencji,
zarządzanie zadaniami, obiegiem pracy oraz szkoleniami.
Nasz zespół ochrony danych swoje doświadczenie budował wykonując usługi wdrożeń oraz
audytów dla ponad 190 klientów. W zakresie ochrony informacji w ramach szkoleń
i warsztatów przekazaliśmy nasza wiedzę 19968 uczestnikom. Z naszego autorskiego systemu
informatycznego służącego wsparciu w zakresie realizacji zadań w obszarze ochrony danych
skorzystało do tej pory 9016 użytkowników.

 

W ramach usługi sporządzenia dokumentacji SZBI

 • Opracujemy dla Państwa kompleksową dokumentację systemu zarządzania
  bezpieczeństwem informacji
 • Opracujemy priorytety oraz harmonogram wdrożenia
 • Zapewnimy nadzór nad procesem wdrożenia

Harmonogram opracowany zostanie w ścisłej współpracy i z uwzględnieniem uwarunkowań.
I możliwości techniczno-organizacyjnych po Państwa stronie. W ramach usługi opracowania dokumentacji zapewniamy nadzór nad procesem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji tak by zapewnić Państwu kompleksową opiekę nad tym bardzo ważnym etapie.

 

Zakres dokumentacji SZBI będzie obejmował:

 • Politykę Bezpieczeństwa Informacji:
  – Deklaracja zaangażowania Kierownictwa
  – Zasady bezpieczeństwa informacji
  – Odpowiedzialność
  – Podstawa i cele funkcjonowania Szpitala
  – Cele stosowania zabezpieczeń
  – Zakres SZBI
  – Kontekst wewnętrzny SZBI
  – Kontekst zewnętrzny SZBI
  – Aktywa
 • Dodatkowo opracowane zostaną
  – Regulamin nadzoru nad bezpieczeństwem informacji
  – Regulamin zarządzania incydentami w zakresie bezpieczeństwa informacji
  – Regulamin zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
  – Regulamin pracy zdalnej
  – Plan Ciągłości Działania
  – Regulamin zarządzania aktywami
  – Regulamin postępowania z niezgodnością
  – Regulamin pomiaru skuteczności zabezpieczeń i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  – Regulamin bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

 

Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

 • Podstawowe zasady eksploatacji systemów teleinformatycznych
  – Podział obowiązków w eksploatacji
  – Monitorowanie pojemności i wydajności systemów
  – Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
  – Kontrola licencjonowanego oprogramowania
  – Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa
  – Zarządzanie poprawkami technicznymi
 • Zasady bezpieczeństwa sieci
  – Ogólne mechanizmy bezpieczeństwa sieci
  – Uwierzytelnianie węzłów
  – Ochrona urządzeń sieciowych
  – Bezpieczeństwo zdalnego dostępu do portów diagnostycznych i konfiguracyjnych
  – Bezpieczeństwo dostępu do sieci publicznych (Internet)
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
  – Ogólne mechanizmy bezpieczeństwa
  – Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników
  – System zarządzania hasłami
  – Użycie programów narzędziowych
  – Ograniczenia czasowe sesji połączeniowej
  – Świadczenie usług informatycznych przez podmioty zewnętrzne
 • Zarządzanie zmianami w systemach teleinformatycznych Szpitala
  – Odbiór systemu teleinformatycznego
  – Kontrola zmian w eksploatacji
  – Bezpieczeństwo dokumentacji systemu
 • Zarządzanie wymiennymi nośnikami komputerowymi
  – Użytkowanie nośników
  – Wycofanie z eksploatacji nośników komputerowych
  – Nagrywanie informacji na nośniki
 • Bezpieczeństwo wymiany danych
  – Bezpieczeństwo serwisów intranetowych i ekstranetowych
  – Bezpieczeństwo wymiany poczty elektronicznej wewnętrznej i zewnętrznej
  – Mechanizmy kryptograficzne uwierzytelniania przy połączeniach zewnętrznych
 • Konserwacja i naprawy sprzętu i oprogramowania
 • Zarządzanie dostępem do systemów teleinformatycznych
  – Rejestrowanie użytkowników i przypisanie praw dostępu
  – Zarządzanie przywilejami
  – Zarządzanie hasłami użytkowników
  – Zasady dostępu do plików i katalogów
 • Zasady monitorowania systemów i ich użycia
  – Mechanizmy monitorowania systemów
  – Dziennik pracy systemu
  – Synchronizacja zegarów
  – Bezpieczeństwo okablowania
  – Eksploatacja urządzeń zasilających
 • Dodatkowo
  – Regulamin użytkownika informacji
  – Regulamin standaryzacji stacji roboczych
  – Regulamin zarządzania kopiami zapasowymi
  – Regulamin wykonywania przeglądów, konserwacji i naprawy sprzętu oraz oprogramowania
  – Regulamin testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
  – Regulamin ochrony haseł administracyjnych
  – Regulamin nadawania, modyfikacji, odbierania i przeglądu uprawnień w systemach
  informatycznych
  – Regulamin rozwoju aplikacji

 

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Opracowanie ogólnych założeń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, zasady
przetwarzania danych, role i odpowiedzialność lub integracja z wdrożonymi politykami.
 

Procedury powiązane dla obszaru Ochrony danych osobowych

  • Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  • Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Procedura szkolenia z ochrony danych osobowych
  • Procedura udostępniania danych osobowych
  • Procedura prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru
   wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych
  • Procedura postępowania z incydentami i naruszeniami ochrony danych osobowych
  • Procedura monitorowania funkcjonowania obszaru odo
  • Procedura analizy ryzyka
  • Procedura oceny skutków przetwarzania danych

 

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u