Audyt systemu informatycznego

Sprawdź naszą ofertę audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o usługach agileo.it

Czym jest audyt systemu informatycznego?
 (Audyt IT)

Audyt systemu informatycznego (IT) to proces oceny, analizy i ewaluacji systemu informatycznego w celu sprawdzenia, czy spełnia on określone standardy, normy i wymagania, a także czy jest zabezpieczony przed zagrożeniami i ryzykami związanymi z bezpieczeństwem informatycznym. Audyt IT obejmuje różne aspekty, takie jak infrastruktura technologiczna, polityki bezpieczeństwa, zarządzanie danymi, procedury operacyjne i wiele innych.

Jakie obszary możemy zdiagnozować?

 • Infrastruktura IT – określimy stan fizyczny oraz konfiguracje IT. Objęte będą wszystkie obszary środowiska informatycznego : sieci (LAN, WAN, MAN), serwery, stacje robocze, backup danych itd.
 • Aplikacje – obszar ten zostanie poddany badaniom biznesowym, środowiskowym oraz oprogramowaniom systemowym. Dzięki audytowi aplikacji uzyskasz informacje w zakresie prowadzonych kopii zapasowych, licencji czy też zarządzaniu uprawnieniami oraz dostępami.
 • Procesy systemów –zespół w dokładny sposób dokona analizy oraz optymalizacji procesów. Dodatkowo dział IT zostanie przeszkolony w zakresie wdrożeniem aktualnych procedur.
 • Organizacja obszaru IT – audyt pozwoli wyselekcjonować pracowników Twojej firmy do odpowiednich ról oraz zdefiniuje ich zakres obowiązków. Celem jest zwiększenie oraz usprawnienie efektywności działań firmy.

Dlaczego warto przeprowadzić Audyt Systemu Informatycznego?

 • Zabezpieczenie danych: audyt systemu IT pomaga identyfikować luki w zabezpieczeniach, co pozwala na wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub kradzieżą.
 • Zgodność z przepisami: audyt pomaga sprawdzić, czy systemy informatyczne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • Optymalizacja procesów: przeprowadzenie audytu może pomóc zidentyfikować obszary, w których można poprawić efektywność i efektywność procesów informatycznych, co prowadzi do optymalizacji działań organizacji.
 • Zarządzanie ryzykiem: audyt systemu it umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z infrastrukturą informatyczną, co pozwala na wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem.
 • Zwiększenie niezawodności i dostępności: analiza systemu informatycznego pozwala na identyfikację potencjalnych problemów i awarii, co umożliwia wprowadzenie środków naprawczych i zwiększenie niezawodności oraz dostępności systemu.
 • Optymalizacja zasobów: audyt systemu it pomaga ocenić wykorzystanie zasobów, takich jak sprzęt, oprogramowanie i personel, co może prowadzić do lepszego zarządzania zasobami i obniżenia kosztów operacyjnych.
 • Dokumentacja i śledzenie postępów: audyt generuje dokumentację dotyczącą stanu systemu it i zaleceń dotyczących poprawy. Jest to przydatne narzędzie do śledzenia postępów i monitorowania zmian wprowadzanych w systemie.

Przebieg audytu IT

Zlecając nam usługę zyskujesz gwarancje pełnego profesjonalizmu.
Nasi klienci mają stały kontakt z naszym zespołem oraz na bieżąco otrzymują informacje na temat przebiegu audytu IT w ich firmie.

Audytor bezpieczeństwa informacji musi się wykazać:


Dlaczego warto przeprowadzić Audyt Systemu Informatycznego?

 • Zapoznasz się z aktualnymi procedurami oraz wytycznymi w zakresie gromadzenia oraz przetwarzania danych
 • Otrzymasz propozycję wdrożenia nowych technologii w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych
 • Sporządzimy dla Ciebie raport w dwóch wersjach: ogólnej oraz szczegółowej. W raporcie szczegółowym nasi klienci otrzymają takie informacje jak:

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u