Szkolenia

Szkolenie – RODO oraz bezpieczeństwo IT

Cel biznesowy: Usługa szkoleniowa ma na celu poznanie kluczowych elementów bezpieczeństwa cyfrowego.

Cel edukacyjny: Podniesienie świadomości kadry menadżerskiej w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Harmonogram

Moduł I – Podstawy bezpieczeństwa cyfrowego – 5h 
Cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenia oraz cyberprzestępczości – wyzwania współczesnych czasów
Jak zabezpieczać się przed cyberzagrożeniami? Czy można być bezpiecznym?
Podstawowe zasady zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Metodologie szacowania ryzyka cybernetycznego
Technologiczne aspekty bezpieczeństwa informatycznego

Moduł II – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i przetwarzanie danych osobowych – 5h
Systemy i standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji
Przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzneDane osobowe oraz wytyczne ich przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych
Role i zadania w procesie przetwarzania danych osobowych
Zabezpieczenia danych osobowychNaruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

Moduł III – Tworzenie dokumentacji systemów bezpieczeństwa – 6h
Deklaracja stosowania
Projektowanie systemu: Polityki, Procedury, Instrukcje
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego
Rejestry, ewidencje i dokumentacja systemu
Rozliczalność w systemach informatycznych

Terminy:

• 12-13.09.2022
• 10-11.10.2022
• 07-08.11.2022
• 12-13.12.2022

Ilość godzin: 16

Cena:

2 784,00 zł netto za osobę + 23% VAT

Każda kolejna osoba z danej firmy -50%
W cenie szkolenia zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.
Szkolenie w formule stacjonarnej.