Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorców będących administratorami danych osobowych liczne obowiązki. Administratorem danych osobowych jest każdy podmiot przetwarzający dane osobowe. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (w tym zwolnione z obowiązku rejestracji dane, do których przetwarzania podmiot jest zobowiązany np. na postawie przepisów Kodeksu Pracy, czy przepisów o dostępie do dokumentacji medycznej).

Od decyzji szefa jednostki zależy, czy będzie realizował obowiązki ustawowe samodzielnie, czy też powołując Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Funkcję taką może pełnić zatrudniona w organizacji osoba spełniająca określone wymogi, lub osoba z zewnątrz w ramach przejęcia obowiązków na zasadzie outsourcingu.

Dysponujemy zespołem ekspertów w zakresie prawa, technologii, bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz dobrych praktyk w obszarze ochrony danych osobowych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie usług związanych z ochroną danych osobowych dla podmiotów z sektora publicznego, szpitali oraz przedsiębiorstw z sektora usług, finansów oraz ubezpieczeń, a także podmiotów z sektora obronnego. Realizujemy ponadto audyty obszarów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prowadzimy także cykliczne szkolenia otwarte dedykowane dla Administratorów Danych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji organizowane w Katowicach, Warszawie oraz Krakowie.

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że stabilny rozwój i funkcjonowanie każdej organizacji zależy od związania się z kompetentnymi i lojalnymi partnerami. Dlatego zależy nam na podjęciu współpracy z Państwem i wierzymy, że nasza oferta okaże się dla Państwa najkorzystniejsza. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony i pozwoli nam nawiązać współpracę w obszarze ochrony danych osobowych.

Funkcja IOD

Dlaczego warto nam zaufać?

Powierzając naszej firmie funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Informacji mogą Państwo całą swoją skoncentrować na celach biznesowych firmy. Zyskują Państwo spokój i świadomość, że o bezpieczeństwo danych osobowych dbają profesjonaliści…
Czytaj dalej

null

Pełnienie funkcji IOD

Inspektor Ochrony Danych

Przejmując funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w organizacji zapewniamy...

null

Audyt

Niezależna ocena danej organizacji

Dla naszych klientów przeprowadzamy również audyty ochrony danych osobowych...

null

Stworzenie dokumentacji

Indywidualnie dla każdego

Jeśli z różnych powodów nie są Państwo zainteresowani przekazaniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji firmie zewnętrznej...

null

Szkolenia

Przeprowadzamy również szkolenia

Proponujemy Państwu realizację programu szkoleniowego dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w kilku wariantach...