Szkolenie: Cyberbezpieczeństwo dla szkół

Oferujemy profesjonalne usługi sporządzania dokumentacji RODO, dostosowanej do specyfiki działalności każdej firmy.

 

Nasze doświadczenie

Usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji realizujemy od roku 2012. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zarówno projektowania oraz nadzoru dla obszaru bezpieczeństwa informacji. Zadania realizujemy w interdyscyplinarnym zespole składającym się z certyfikowanych audytorów systemów bezpieczeństwa, praktyków w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych co gwarantuje należytą i kompleksową realizację powierzonych zadań przy pełnym wsparciu ekspertów z zakresu prawa oraz nowych technologii. Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zdobyte w ramach realizacji projektów dla podmiotów z sektorów ochrony zdrowia, obronności, administracji centralnej, podmiotów samorządowych oraz podmiotów prywatnych z szerokiego spektrum branż.

Wypracowaliśmy własny zbudowany w oparciu o nasze doświadczenia system informatyczny
ABIsite stanowiący innowacyjne narzędzie wpierające realizację zadań w obszarze ochrony
danych osobowych, prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów i ewidencji,
zarządzanie zadaniami, obiegiem pracy oraz szkoleniami.
Nasz zespół ochrony danych swoje doświadczenie budował wykonując usługi wdrożeń oraz
audytów dla ponad 190 klientów. W zakresie ochrony informacji w ramach szkoleń
i warsztatów przekazaliśmy nasza wiedzę 19968 uczestnikom. Z naszego autorskiego systemu
informatycznego służącego wsparciu w zakresie realizacji zadań w obszarze ochrony danych
skorzystało do tej pory 9016 użytkowników.

 

Sporządzanie dokumentacji RODO

Nasze usługi obejmują:

  • Audyt zgodności z RODO – przeprowadzimy audyt aby określić, jakie ryzyka związane z przetwarzaniem danych istnieją i co trzeba zrobić by je wyeliminować.
  • Audyt dostawców – sprawdzimy czy dane powierzane innym podmiotom są przetwarzane zgodnie z wymaganiami administratora, by ustrzec go przed konsekwencjami za niewykonanie tej czynności
  • Sporządzenie dokumentacji – na podstawie audytu, sporządzimy dokumentację by spełniała wymaganiom RODO.
  • Wdrożenie dokumentacji – pomożemy wdrożyć opracowaną dokumentację, dostosowując ją do potrzeb i specyfiki organizacji.
  • Szkolenia – przeprowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry zarządczej aby zrealizować obowiązek wynikający z RODO .
  • Opieka – oferujemy również dalsze wsparcie i doradztwo, aby unikać zagrożeń prawnych i kar za nieprawidłowości zwiazane ze stosowaniem RODO.

Zapewniamy kompleksowe i indywidualne podejście do każdej z firm, aby zapewnić optymalne wyniki i najwyższą jakość usług. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wycenę.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u