Audyt bezpieczeństwa KRI

Audyt KRI jest niezbędnym procesem, który w swoim założeniu ma się przyczynić do większego bezpieczeństwa systemów, a także analizowania powstałych błędów i ich niwelowanie. Taka kontrola ma za zadanie w sposób niezależny określić poziom zabezpieczeń danych i ich przepływu, a także wprowadzić praktyczne sposoby ochrony dedykowane poszczególnym instytucjom.

Sprawdź naszą ofertę audytu bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o usługach agileo.it

Co to jest Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności?
 (Audyt KRI)

Audyt KRI jest rodzajem kontroli przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów, których zadaniem jest sprawdzenie jakości funkcjonowania zabezpieczeń systemów informatycznych, analiza występujących błędów (o ile takie się pojawiły), a także ich eliminowanie. Dzięki takiej kontroli połączone systemy IT staną się bardziej bezpieczne. Audyt KRI dodatkowo wzbogaca wiedzę na temat możliwości, przewidywania wystąpienia nieprawidłowości, a także ich przyczyn.
Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności sprawdza się jako doskonałe narzędzie weryfikujące poziom bezpieczeństwa informacji o osobach zamieszczonych w systemach IT. Jego głównym celem jest przegląd poziomu przygotowania danej organizacji publicznej do wymogów określonych w rozporządzeniu w obszarach:

 • sposobów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi stosowanymi do zadań publicznych,
 • dostosowania tych systemów do potrzeb osób niepełnosprawnych (standard WCAG),
 • zapewnienia bezpieczeństwa tych systemów.

Audyt KRI, czy jest obowiązkowy?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (§20 ust. 2 pkt 14), podmioty, które realizują zadania publiczne, muszą przeprowadzać audyt KRI przynajmniej raz w roku. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nie zmusza bezpośrednio do weryfikacji wrażliwych informacji, jednakże nakłada obowiązek na Administratorze Danych Osobowych, aby zapewnił on o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa danych osobowych.

Audyt krajowych ram interoperacyjności – kto podlega?

Audytowi Krajowych Ram Interoperacyjności podlegają wszystkie te podmioty, które przetwarzają rejestry publiczne za pomocą systemów teleinformatycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów podmioty te są zobligowane do ciągłego doskonalenia systemów, opracowywania wdrożeń oraz monitorowania rezultatów, które zapewnią poufność, ograniczoną dostępność oraz integralność. Zadaniem podmiotów jest dbanie o autentyczność danych, właściwości systemowe pozwalające przypisać konkretnym osobom działania i procesy, kontrola użytkowników korzystających z oprogramowania i przypisanie im działań związanych z wymianą danych, a także niezawodność procesów zachodzących wewnątrz oprogramowania.Audyt KRI dotyczy między innymi takich podmiotów jak:

 • organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • jednostek samorządu terytorialnego i ich organów
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych np. muzea, agencje, szpitale, placówki służby
 • zdrowia, jednostki pomocy społecznej, zakłady wodociągowe i kanalizacji,
 • uczelnie,
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytutów badawczych,
 • instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • jednostek organizacyjnych tworzonych przez Polską Akademię Nauk,
 • Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Rady Doskonałości Naukowej.

Audyt KRI – kto przeprowadza?

Audyt bezpieczeństwa informacji może wykonywać osoba, która doskonale rozumie działanie systemów informatycznych, jest biegła w zakresie zagadnień odnoszących się do IT oraz cyberbezpieczeństwa, a także potrafi oszacować ryzyko błędów występujących w oprogramowaniach i umiejętnie je przedstawić podpierając się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem. Ponadto posiada uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI).

Audytor bezpieczeństwa informacji musi się wykazać:

Jakiś opis

Doskonałą wiedzą z zakresu systemów informatycznych.

Jakiś opis

Wiedzą na temat działania oprogramowania
i systemów
z poziomu administratora
i użytkownika.

Jakiś opis

Wiedzą na temat rozporządzeń dotyczących RODO, KRI oraz innych, które obejmują zakres bezpieczeństwa danych osobowych.

Jakiś opis

Własną inicjatywą w sprawie skutecznego zabezpieczenia systemów, potrafi wprowadzić potrzebne zabezpieczenia.

 

jakiś opis

Audyt bezpieczeństwa informacji – dokumentacja KRI

Aby audyt KRI mógł być sporządzony prawidłowo, należy zadbać o kompletną dokumentację, która jednocześnie będzie ściśle korespondować z dokumentacją dotyczącą RODO. Z uwagi na to, że wiele elementów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności i Polityce Ochrony Danych Osobowych na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych pokrywa się ze sobą, zintegrowanie obu dokumentów jest w tej kwestii kluczowe. Zapewni efektywność pracy podmiotów, dostosuje ich działalność do przepisów obowiązującego prawa, zagwarantuje najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, a także zabezpieczy zasoby instytucji.

Dlaczego warto wybrać audyt KRI?

Obiektywna, niezależna ocena funkcjonowania oprogramowań, a także określenie poziomu zabezpieczeń w przygotowanym szczegółowo raporcie końcowym zgodnym z rozporządzaniem KRI.

Gwarancja profesjonalnej usługi związanej z kontrolą systemów IT. Przekazanie audytu w ręce doświadczonych ekspertów przyniesie satysfakcję oraz pewność rzetelnie przeprowadzonej weryfikacji funkcjonowania oprogramowania.

Wykazanie wad i błędów systemowych. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa przy wymianie informacji.

Audyt bezpieczeństwa KRI – jak przeprowadzić? Zaufaj specjalistom z agileo!

Przeprowadzany przez nas audyt Krajowych Ram Interoperacyjności to szczegółowe i dokładne analizy poparte doświadczeniem oraz wiedzą naszych ekspertów. Stawiamy wyłącznie na praktyczne rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo podmiotów korzystających z naszych usług. Audyt KRI personalizujemy, dopasowując go do indywidualnych potrzeb placówki, podchodząc rzetelnie i z pełnym profesjonalizmem do oceny systemów IT. Powierzenie nam tego zadania gwarantuje satysfakcję, dzięki otwartości i doskonałej komunikacji naszych pracowników, którzy zaproponują skuteczne rozwiązania zabezpieczające wrażliwe dane. Aby nasze usługi mogły być wykonywane na najwyższym poziomie, stale monitorujemy zmiany zachodzące w prawie oraz analizujemy błędy systemów powstałe na przestrzeni lat. Wierzymy, że pogłębianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w naszej pracy przyczynia się do coraz lepszych efektów.

Audyt bezpieczeństwa KRI – Oferta Agileo.IT

Specjaliści agileo.it posiadają uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), a także mają wieloletnie doświadczenie w audytowaniu systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/EIC 27001, PN-EN ISO/EIC 22301, PN-ISO/IEC 20001 oraz PN-EN ISO/IEC 27005.

Z powodzeniem przeprowadziliśmy audyt KRI dla podmiotów o różnej wielkości i zakresie działania.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie. Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości. Zaufaj wykwalifikowanym specjalistom od audytu KRI. Bądź bezpieczny z Agileo.IT!

 

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u