Sporządzenie dokumentacji dla sygnalistów

Oferujemy profesjonalne usługi sporządzania dokumentacji dla sygnalistów, dostosowanej do specyfiki działalności każdej firmy.

 

Nasze doświadczenie

Wypracowaliśmy własny zbudowany w oparciu o nasze doświadczenia system informatyczny
SAYsafe stanowiący innowacyjne narzędzie wpierające realizację zadań w obszarze obsługi sygnalistów.
Nasz zespół ochrony danych swoje doświadczenie budował wykonując usługi wdrożeń oraz
audytów dla ponad 190 klientów. W zakresie ochrony informacji w ramach szkoleń
i warsztatów przekazaliśmy nasza wiedzę 19968 uczestnikom.

 

Procedura o ochronie sygnalistów

Oferujemy profesjonalne usługi sporządzania dokumentacji w zakresie whistleblowingu, również zgodnej z wymaganiami RODO oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Nasze usługi obejmują:

  • Audyt whistleblowingu – przeprowadzimy dokładny audyt, aby określić, jakie informacje o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach są przetwarzane, jakie ryzyka związane z przetwarzaniem tych informacji istnieją i jakie zabezpieczenia są już wdrożone.
  • Sporządzenie dokumentacji – na podstawie wyników audytu, sporządzimy kompletną dokumentację dotyczącą whistleblowingu, zawierającą politykę prywatności, regulaminy i procedury związane z przetwarzaniem informacji o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach.
  • Wdrożenie dokumentacji – pomożemy wdrożyć opracowaną dokumentację, dostosowując ją do potrzeb Twojej firmy i zapewniając, że jest ona zgodna z wymaganiami RODO oraz innymi przepisami prawa.
  • Szkolenia – przeprowadzimy szkolenia dla pracowników Twojej firmy, aby zapewnić, że są oni świadomi polityki prywatności i wiedzą, jakie procedury muszą przestrzegać przy przetwarzaniu informacji o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach. Spełniają przy tym obowiązek prawny nałożony na kierownictwo.
  • Wsparcie – oferujemy również dalsze wsparcie i doradztwo w zakresie whistleblowingu, aby zapewnić, że dokumentacja jest aktualna i zgodna z bieżącymi wymaganiami.

Korzyści dla firm

  • Poprawa jakości pracy – dzięki szkoleniu pracownicy dowiedzą się, jakie są procedury i standardy, które powinni stosować w przypadku podejrzenia nieprawidłowości. To pozwoli im lepiej zrozumieć wymagania prawa i wykonywać pracę w sposób bardziej skuteczny i zgodny z przepisami.
  • Ochrona wizerunku firmy. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek jest bardzo konkurencyjny, reputacja firmy ma istotne znaczenie. Działania sygnalistów mogą pomóc we wczesnym wykryciu i zapobieżeniu nieprawidłowości, które mogą później bardziej zaszkodzić firmie i jej wizerunkowi.
  • Zgodność z przepisami prawa, kierownictwo ma obowiązek zapewnienia ochrony sygnalistów którzy zgłaszają nieprawidłowości w miejscu pracy.
  • Poprawa efektywności i wydajności – zgłaszanie nieprawidłowości może pomóc w zidentyfikowaniu problemów i podejmowaniu działań mających na celu ich rozwiązanie.
  • Kultura organizacyjna, szkolenie powinno przyczynić się do zwiększenia kultury organizacyjnej i stworzenia atmosfery zaufania i otwartości dla kierownictwa. Pracownicy powinni czuć, że ich opinie są wartościowe i mają znaczenie dla organizacji, co pozytywnie wpłynie na ich motywację i zaangażowanie.

 
Zapewniamy kompleksowe i indywidualne podejście do każdej z firm, aby zapewnić optymalne wyniki i najwyższą jakość usług. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wycenę.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u