ABIsite

ABIsite w pełni wspiera obieg informacji i wspomaganie decyzji  w zakresie zatwierdzania i nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, a także monitorowanie tego obszaru przez najwyższe kierownictwo oraz osoby odpowiedzialne za systemy IT. To niezwykle innowacyjne narzędzie pozwalające na w pełni zautomatyzowane i skalowalne zarządzanie obszarem ochrony danych osobowych zarówno dla małych i średnich klientów z sektora MSP jak i dużych grup kapitałowych. Dysponuje ono modułami zarządzania upoważnieniami, zarządzania obszarami i zbiorami danych, modułem szacowania ryzyka, monitorowania bezpieczeństwa, zarządzania incydentami oraz modułem zarządzania wiedzą pracowników wraz z szkoleniami e-learningowymi z obszaru ochrony danych osobowych.

ABIsite