Rozwiązania IT

Usprawnia elektroniczny obieg dokumentów. Powstał na bazie narzędzi zarządzania i przechowywania dokumentacji. Jego podstawowym zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji na wszystkich poziomach zarządzania firmą.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

Jako oficjalny przedstawiciel firmy EUROCERT mamy do zaoferowania świadczenie usług certyfikacyjnych w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oferujemy również pokrewne usługi związane z tym zagadnieniem.

Ochrona Danych Osobowych

Celem usługi jest przejęcie wszelkich obowiązków, jakie ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na powołanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wsparcie w zakresie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Bezpieczeństwo Informacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 podnosi poziom bezpieczeństwa organizacji oraz stanowi duży atut w kontekście wiarygodności partnerów biznesowych.

Podstawowe wartości

Co nas wyróżnia?

Naszym celem jest upowszechnienie podmiotom gospodarczym dostępu do
zaawansowanych technologii przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa prowadzonego biznesu.
null
elastyczność
Dostosowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych wymagań klienta. Specyfika działalności każdego podmiotu stawia przed nim konkretne i zróżnicowane wyzwania. Naszym zadaniem jest zidentyfikowanie potrzeb i precyzyjny dobór rozwiązania.
null
niezawodność
Bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami i uważnie ich słuchamy. Wspólnie pracujemy nad rozwojem naszych produktów tak, aby odpowiadały realnemu rynkowemu zapotrzebowaniu naszych partnerów.
null
nowoczesność
Stosujemy najnowsze rozwiązania dostępne na rynku. Sektor IT jest niezwykle dynamiczny, będąc jego aktywnym uczestnikiem nie sposób poprzestać na gotowych rozwiązaniach. Stale podnosimy swoje kompetencje i rozwijamy swoje produkty.
null
sprawny i szybki serwis
Twój problem to nasz problem. Korzystając z naszych usług klienci zyskują spokój i pewność, że nawet w najtrudniejszych przypadkach zapewniamy pełen serwis i wsparcie dla naszych rozwiązań. Po prostu- jesteśmy pewni tego, co i w jaki sposób robimy, a klienci przekonują się o tym każdego dnia.
null
poczucie bezpieczeństwa
Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Mając świadomość stale zmieniającego się środowiska w obszarze IT na bieżąco reagujemy na nowe zagrożenia. Nasz dział bezpieczeństwa biznesu stale analizuje potencjalne niebezpieczeństwa i wydaje adekwatne rekomendacje.
null
doświadczenie
Zespół profesjonalistów kompleksowo rozwiązujących Twój problem. Odpowiadając na konkretne potrzeby klientów uwzględniające złożoność procesów biznesowych działamy w sposób przekrojowy – nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin, których kompetencje doskonale się uzupełniają tworząc rozwiązania adekwatne do oczekiwań i potrzeb.

Zróbmy coś razem

Nawiąż współpracę

Dlaczego my?

Dzięki zaangażowaniu każdego z nas tworzymy zgrany i profesjonalny zespół. Każdego dnia czekają na nas nowe wyzwania, którym chętnie stawiamy czoła!

Co warto wiedzieć?

Kwestia dokumentacji regulującej zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w organizacji reguluje szczegółowo ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy szczególne (rozporządzenia).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych definiuje, że obowiązkowa jest polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Należy zwrócić uwagę, że dokumentacja nie jest obowiązkowa dla wszystkich podmiotów, a jedynie dla takich, które przetwarzają dane osobowe. Instrukcja zaś jest obowiązkowa dla tych administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe w systemach informatycznych. Praktyka i warunki prowadzenia działalności pokazują jednak, że obowiązek ten dotyczy zdecydowanej większości podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych.

Nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców wymagają z ich strony pewnych dodatkowych aktywności i wydatków związanych z pozyskaniem e-podpisu. Jednak biorąc pod uwagę wymierne oszczędności wynikające z posługiwania się tym narzędziem, np. w postaci rezygnacji z przygotowywania papierowej dokumentacji, a tym samym redukcji kosztów zakupu papieru, kopert, opłat pocztowych, eksploatacji drukarek czy nakładów pracy, inwestycje poniesione na zakup zestawu do e-podpisu zwracają się dość szybko.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby zadać inne: Co stałoby się, gdyby w Twojej firmie nagle uszkodzone zostały wszystkie komputery i nośniki danych (np. w wyniku katastrofy w lokalu lub kradzieży). Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach konkurencji i ochrony informacji, a także szybkiego dostępu do informacji i jej właściwej analizy stwarza konieczność zabezpieczenia ważnych danych zarówno przed ich fizyczną utratą, jak i nieuprawnionym dostępem do nich.

Rozwiązaniem chroniącym obydwa te aspekty jest repozytorium danych, które z jednej strony zapewnia bieżące archiwizowanie plików w bezpiecznym miejscu, z drugiej zaś daje możliwość zaawansowanego zarządzania uprawnieniami poszczególnych użytkowników. Więcej informacji na ten temat znajdziesz POD TYM LINKIEM.

Szybki dostęp do wielu usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej ułatwia życie, ale niesie ze sobą również wiele zagrożeń. Codziennie docierają do nas różnego rodzaju oferty pożyczek czy zakupów na raty. Wiele z tych zobowiązań można zaciągnąć za pośrednictwem internetu przesyłając wszystkie dane, włącznie ze skanem dowodu osobistego. Nie jest tajemnicą, że istnieją techniczne możliwości wyprodukowania fałszywego dowodu osobistego. W połączeniu z prawdziwymi danymi określonej osoby fizycznej można podrobić dowolny dokument, np. w celu wyłudzenia pożyczki. Nie powinniśmy także nigdy zostawiać dokumentów pod zastaw w obiektach użyteczności publicznej, np. w wypożyczalniach sprzętu sportowego czy też stacjach benzynowych. O zagrożeniach pisaliśmy, kiedy ujawniono incydent związany z prawdopodobnym wyciekiem danych z systemu PESEL.

W tej kwestii jednoznacznie wypowiedziało się GIODO: Niedopuszczalne jest powołanie na ABI osób będących kierownikami jednostki organizacyjnej, a więc np. dyrektorów, wójtów, kierowników, ale również członków zarządu spółki czy stowarzyszenia. Niemożliwe jest również powołanie na stanowisko ABI samego siebie przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Powołanie na administratora bezpieczeństwa informacji osoby będącej kierownikiem jednostki organizacyjnej/osoby zarządzającej podmiotem posiadającym status administratora danych osobowych jest błędem, ponieważ prowadzi to do sytuacji, w której administrator danych nadzoruje i kontroluje samego siebie.

Wszystko zależy od tego, do jakich celów chcemy zastosować system. Niektóre pełnią rolę platformy służącej do zarządzania relacjami z klientami (CRM), inne obejmują całość procesów w firmie (ERP). Jedno jest pewne- dokonując wyboru należy zwrócić uwagę, co zawiera cena produktu. Bardzo często zdarza się, że klient kierując się ceną wybiera najtańsze rozwiązanie, a na etapie wdrożenia okazuje się, że wiele opcji jest dodatkowo płatnych i w efekcie dostosowanie produktu do potrzeb klienta okazuje się dużo droższe, niż pierwotnie zakładano. Należy wziąć to pod uwagę już na etapie planowania, warto rozważyć zlecenie stworzenia dedykowanego systemu „szytego na miarę”, który będzie uwzględniał specyfikę i procesy w naszej organizacji.

Newsy

Ostatnie publikacje

Ponieważ jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą w dziedzinie IT chcielibyśmy podzielić się z Wami ostatnimi nowinkami branżowymi.

Zaufali nam:

PWiK Gliwice
VOITH
Telemedycyna Polska
Centralny Ośrodek Sportu
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie