Poznaj Security Operations Center

Security Operations Center (SOC) oparte o nowoczesne technologie, procedury bezpieczeństwa oraz pracę ludzi odpowiedzialnych za szybkie wykrywanie zagrożeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. SOC składa się z zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa oraz specjalistów IT, którzy pracują razem, aby zapewnić ciągłość operacyjną oraz minimalizować ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. FlexiSOC to usługa, która łączy w sobie ciągły monitoring zdarzeń z wiedzą i doświadczeniem ekspertów, którzy są w stanie szybko zidentyfikować i właściwie zareagować na incydenty.

Dowiedz się, na czym polega wdrożenie Security Operations Center?

Wdrożenie Security Operations Center (SOC) polega na stworzeniu zcentralizowanego punktu kontrolnego, który jest odpowiedzialny za monitorowanie, wykrywanie, analizowanie i reagowanie na zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Sprawdź, co otrzymasz po wdrożeniu Security Operations Center?

Po wdrożeniu SOC, organizacja będzie posiadać skuteczne narzędzia i procedury, które umożliwią szybkie wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa informacji, minimalizując ryzyko straty danych, uszkodzenia systemów lub innych poważnych konsekwencji.

Kupując FlexiSOC możesz otrzymać

 • Ochronę urządzeń końcowych,
 • Ochronę urządzeń mobilnych,
 • Monitoring i ochronę ruchu sieciowego,
 • Monitoring i ochronę sieci,
 • Filtrowanie ruchu www i e-mail,
 • Opracowywanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa,
 • Szacowanie ryzyka,
 • Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • Przeprowadzanie testów penetracyjnych,
 • Zarządzanie aktualizacjami,

 

Zobacz jakie korzyści płyną z zakupienia Security Operations Center

Monitorowanie i obsługa incydentów

 • Okresowe rekomendacje zmian w środowisku IT klienta,
 • Kompleksowe podejście do ochrony krytycznej infrastruktury przed cyber zagrożeniami,
 • Dokumentowanie i kontrola działań za pomocą systemu obsługi zgłoszeń,
 • Usługa monitorowania infrastruktury klienta dostępna jest 24h/dobę,
 • Dostęp do wiedzy doświadczonych analityków i specjalistów cyberbezpieczeństwa, posiadających szeroki wachlarz kompetencji,

Reakcja na incydenty

 • Wsparcie dla działów IT Klienta w formie informacji i zaleceń,
 • Zdalna reakcja na wykryte zdarzenie cybernetyczne,
 • Doradztwo w zakresie działań niwelujących negatywne skutki incydentu,
 • Kontakt z zespołem bezpieczeństwa po stronie klienta,

Prewencja

 • Wykorzystywanie zewnętrznych źródeł informacji o globalnych zagrożeniach (IOC),
 • Mitygacja zagrożeń,
 • Brak konieczności ponoszenia kosztownych inwestycji, wdrażania i utrzymywania własnego systemu do monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa,
 • Proaktywna kontrola, zapobiegająca wielu incydentom bezpieczeństwa ICT,