ABIsite – sprawne i bezpieczne zarządzanie ochroną danych osobowych

ABIsite to rozwiązanie, które skutecznie pomaga administratorom danych osobowych (ADO, ASI, IOD) w wypełnianiu obowiązków nakładanych przez RODO.

ABIsite jest autorskim systemem opracowanym przez firmę Agileo.IT służącym nadzorowaniu i utrzymywaniu procesu ochrony danych osobowych poprzez prowadzenie ewidencji, rejestrów lokalnych, obsługi zgłaszanych incydentów oraz nadzorowania przepływu i wymiany informacji. Rozwiązanie umożliwia również wygenerowanie niezbędnych dokumentów wymaganych w zakresie ochrony danych osobowych.

System ABIsite pozwala na przeszkolenie pracowników jak również wspomaga przekazywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz monitoruje jej stan. Materiały szkoleniowe zamieszczane mogą być w dowolnie wybranej formie np. prezentacji, wideo.

Rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami RODO i stanowi wsparcie w procesie zarządzania i optymalizacji ochrony danych osobowych w organizacji.

Ze względu na fakt, iż nie wymaga instalacji, a jedynie zalogowania się użytkownik może korzystać z ABIste na dowolnym komputerze oraz urządzaniu mobilnym. Potrzebuje jedynie loginu i hasła, które otrzymuje podczas rejestracji.

ABIsite

Dlaczego warto wybrać narzędzie ABIsite?

  • Proste w obsłudze i łatwo dostępne za pomocą strony https://abisite.pl/
  • Wspiera administratorów danych osobowych (ADO, ASI, IOD) w wypełnianiu obowiązków nakładanych przez RODO.
  • Dysponuje ono modułami zarządzania upoważnieniami, zarządzania obszarami i zbiorami danych, modułem szacowania ryzyka, monitorowania bezpieczeństwa, zarządzania incydentami oraz modułem zarządzania wiedzą pracowników wraz z szkoleniami e-learningowymi z obszaru ochrony danych osobowych.

Funkcje ABIsite

Moduł zarządzania upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych

ABIsite umożliwia prowadzenie ewidencji nadawanych upoważnień określonym pracownikom do przetwarzania danych osobowych. Administrator posiada pełną kontrolę nad przetwarzaniem danych oraz może je dokumentować w celu przedłożenia odpowiednim organom (np. nadzorczym) lub ustalania sprawcy incydentu naruszenia danych osobowych.
Moduł monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania incydentami

Rozwiązanie umożliwia dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych, które wymagane jest przez RODO i obejmuje zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego oraz przegląd zarejestrowanych naruszeń.

Moduł zarządzania obszarami i zbiorami danych osobowych


ABIsite umożliwia zarządzanie wszystkimi zbiorami danych, zebranymi w formie rejestru w jednym miejscu. Dodatkowo system precyzyjnie określa osoby, posiadające dostęp do zbiorów oraz okres w jakim został im nadany jak również historię zmian. Ponadto wszystkie czynności wykonywane przez ABI/ADO/IOD są zapisywane w rejestrach zbiorów danych.
Moduł generowania dokumentów w zakresie  ochrony danych osobowych

ABIsite umożliwia wygenerowanie niezbędnych dokumentów wymaganych w zakresie  ochrony danych osobowych np. listy dokumentów i lokalizacji ich przechowywania np. polityk bezpieczeństwa.
Moduł szacowania i zarządzania ryzykiem danych osobowych

ABIsite wyposażony jest w funkcjonalność pozwalającą określić wartość ryzyka i ocenę skutków dla ochrony danych.
Moduł zarządzania wiedzą pracowników wraz z szkoleniami e-learningowymi z obszaru ochrony danych osobowych

ABIsite wspomaga przekazywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, jak również monitoruje jej stan. Materiały szkoleniowe przygotowywane są przez zespół ekspertów z obszaru ochrony danych osobowych. Mogą być zamieszczane w dowolnej formie np. filmu wideo lub prezentacji.  

Zapoznaj się ze szczegółami: https://abisite.pl/

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z systemem ABIsite.