RODO oraz bezpieczeństwo IT. Szkolenie ma na celu poznanie kluczowych elementów bezpieczeństwa cyfrowego oraz podniesienie w tym zakresie świadomości kadry menadżerskiej.

Szkolenie: Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie: cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Stanowi również zespół zagadnień związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni.

Moduł I – Cyberbezpieczeństwo, podstawy – 5h

 • Cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenia oraz cyberprzestępczości – wyzwania współczesnych czasów
 • Jak zabezpieczać się przed cyberzagrożeniami? Czy można być bezpiecznym?
 • Podstawowe zasady zapewnienia cyberbezpieczeństwa
 • Metodologie szacowania ryzyka cybernetycznego
 • Technologiczne aspekty bezpieczeństwa informatycznego

Moduł II – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i przetwarzanie danych osobowych – 5h

 • Systemy i standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne
 • Dane osobowe oraz wytyczne ich przetwarzania
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Role i zadania w procesie przetwarzania danych osobowych
 • Zabezpieczenia danych osobowych
 • Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

III Moduł – Tworzenie dokumentacji systemów bezpieczeństwa – 6h

 • Deklaracja stosowania
 • Projektowanie systemu: Polityki, Procedury, Instrukcje
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Rejestry, ewidencje i dokumentacja systemu
 • Rozliczalność w systemach informatycznych

  Ilość godzin:
  16
Terminy:

 • 12-13.09.2022
 • 10-11.10.2022
 • 07-08.11.2022
 • 12-13.12.2022
 

Cena:

2 784,00 zł netto za osobę + 23% VAT
Każda kolejna osoba z danej firmy -50%
W cenie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.
Szkolenie w formule stacjonarnej.

 

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u