Cyberbezpieczeństwo

RODO oraz bezpieczeństwo IT. Szkolenie ma na celu poznanie kluczowych elementów bezpieczeństwa cyfrowego oraz podniesienie w tym zakresie świadomości kadry menadżerskiej.

Szkolenie: cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Stanowi również zespół zagadnień związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni.

Harmonogram

Moduł I – Cyberbezpieczeństwo, podstawy – 5h

 1. Cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenia oraz cyberprzestępczości – wyzwania współczesnych czasów
 2. Jak zabezpieczać się przed cyberzagrożeniami? Czy można być bezpiecznym?
 3. Podstawowe zasady zapewnienia cyberbezpieczeństwa
 4. Metodologie szacowania ryzyka cybernetycznego
 5. Technologiczne aspekty bezpieczeństwa informatycznego

Moduł II – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i przetwarzanie danych osobowych – 5h

 1. Systemy i standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 2. Przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne
 3. Dane osobowe oraz wytyczne ich przetwarzania
 4. Przetwarzanie danych osobowych
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych
 6. Role i zadania w procesie przetwarzania danych osobowych
 7. Zabezpieczenia danych osobowych
 8. Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

III Moduł – Tworzenie dokumentacji systemów bezpieczeństwa – 6h

 1. Deklaracja stosowania
 2. Projektowanie systemu: Polityki, Procedury, Instrukcje
 3. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 4. Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego
 5. Rejestry, ewidencje i dokumentacja systemu
 6. Rozliczalność w systemach informatycznych

  Ilość godzin:
  16

Terminy:

 • 12-13.09.2022
 • 10-11.10.2022
 • 07-08.11.2022
 • 12-13.12.2022

 

Cena:

2 784,00 zł netto za osobę + 23% VAT

Każda kolejna osoba z danej firmy -50%

 

W cenie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.

Szkolenie w formule stacjonarnej.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u