Zrozumienie i zauważenie potrzeb innego człowieka to dla każdego ważna lekcja życia społecznego.

Szkolenie: Dostępność

Dostępność jakie korzyści z niej płyną?

Najbardziej dokuczliwymi barierami, jakich doświadczają osoby z niepełnosprawnością, są mity oraz uprzedzenia w codziennym życiu pomagają im w funkcjonowaniu są udogodnienia, roboczo określane jako dostępność. Wierzymy, że stereotypowe myślenie można zmienić. Eksperci w naszej firmie uczą m.in. wrażliwości na niepełnosprawność oraz obsługi klienta z niepełnosprawnością, prowadząc szkolenia dla pracowników firm i instytucji. Nasze szkolenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ekspercką, do zespołu której należą także osoby niepełnosprawne, posiadające bogatą wiedzę merytoryczną, jak i szerokie doświadczenie.

BREAKING BARRIERS – Przełamywanie barier architektonicznych i cyfrowych dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami.

Adresaci szkolenia: dyrektorowie, kierownicy, menedżerowie firm i przedstawiciele jednostek użyteczności publicznej.

Cel: Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy przez firmę/instytucję w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej i cyfrowej, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach, oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

 • podstawowej wiedzy projektowania uniwersalnego;
 • podstawowej wiedzy na temat standardów WCAG;
 • dostępności pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami;
 • projektowania stron internetowych dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Standardy obsługi klienta z niepełnosprawnością, dostępność jaką powinniśmy zapewnić.

Adresaci szkolenia: Osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą petentów z niepełnosprawnościami.

Cel: Przedstawienie uczestnikom prawidłowych zachowań i postaw wobec klientów z niepełnosprawnością.

Korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

 • umiejętności rozmowy z klientem niezależnie od stopnia i rodzaju jego niepełnosprawności;
 • przełamywania wszelkich barier w obsłudze klienta z niepełnosprawnością oraz szczególnymi potrzebami;
 • poprawienia wizerunku własnej firmy poprzez kompleksową i profesjonalną obsługę klienta ze szczególnymi potrzebami.

 

Tacy sami – wrażliwość na niepełnosprawność.

Adresaci szkolenia: Pracownicy firm i instytucji, a także przedstawiciele jednostek administracji publicznej.

Cel: Uwrażliwienie uczestników na problematykę niepełnosprawności, i zaprezentowanie osób z niepełnosprawnością jako wartościowych członków społeczeństwa.

Korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

 • współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • przełamywania barier w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością;
 • zapoznawania się z potrzebami i ograniczeniami osób z niepełnosprawnością;
 • odpowiedniego doboru rodzaju komunikacji.

Rekrutacja osób z niepełnosprawnością.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników HR i działów kadr, oraz  kierowników, menedżerów firm i przedstawicieli jednostek użyteczności publicznej zajmujących się rekrutacją, a także współpracą z osobami ze szczególnymi potrzebami i z niepełnosprawnością.

Cel: Zdobycie wiedzy w obszarze pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników w zależności od ich stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Poznanie zasad efektywnej rekrutacji, selekcji , asertywności i dostępności wobec osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

 • otrzymywania dofinansowania, oraz naliczania wynagrodzenia i składek dla osób z niepełnosprawnościami (PFRON, ZUS);
 • przygotowania ergonomicznego stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością;
 • efektywnego rekrutowania, selekcjonowania i wprowadzania do zespołu osoby z niepełnosprawnością.

MODERN TECHNOLOGIES – Nowoczesne technologie wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami oraz z niepełnosprawnością.

Adresaci szkolenia: Pracownicy IT i działów informatycznych, oraz kierownicy, menedżerowie firm i przedstawiciele jednostek użyteczności publicznej.

Cel: Zdobycie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii wspierających osoby z niepełnosprawnością. Zapoznanie się z systemami teleinformatycznymi wspierającymi osoby z niepełnosprawnością.

Korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

 • doboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością;
 • wiedzy poznawczej systemów teleinformatycznych;
 • zapoznania się ze stronami WWW dostępnymi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dostępność, jak zostać jej efektywnym koordynatorem?

Adresaci szkolenia: Przedstawiciele jednostek użyteczności publicznej, pracownicy definiowani do stanowiska koordynatora dostępności, oraz koordynatorzy dostępności. Dyrektorzy, kierownicy i menadżerowie poszukujących koordynatorów dostępności.

Cel: Zdobycie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych. Charakterystyka postaci, jej obowiązki i uprawnienia koordynatora dostępności.

Korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

  • opracowania planu działania na rzecz poprawy dostępności podmiotu publicznego;
  • dokonywania analizy funkcjonowania w zakresie architektonicznym, cyfrowym i organizacyjnym;
  • merytorycznego przygotowania do pełnienia funkcji koordynatora dostępności;
  • odnajdywania punktów i miejsc informujących o rozwijających się potrzebach dostępności.

 

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u