Szkolenie KRI dla pracowników ma na celu zapoznanie uczestników z wytycznymi i zasadami, które regulują wymianę informacji między różnymi systemami informatycznymi, oraz dostarczyć praktycznej wiedzy dotyczącej korzystania z usług elektronicznych w Polsce.

KRI dla pracowników

KRI dla pracowników

Cykliczne szkolenie dedykowane dla każdego pracownika, który korzysta z systemów informatycznych. Efektem szkolenia jest spełnienie wymogów KRI w zakresie obowiązku przeszkolenia każdego pracownika.

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do Krajowych Ram Interoperacyjności i ich znaczenia dla organizacji.
  • Wymagania prawne w zakresie KRI oraz konsekwencje ich naruszenia.
  • Bezpieczeństwo informacji w kontekście KRI – zagrożenia i sposoby ochrony danych.
  • Zarządzanie ryzykiem informatycznym i zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w perspektywie KRI.
  • Wdrożenie KRI w organizacji – praktyczne aspekty i wyzwania.
  • Podstawowa dokumentacja związana z wdrożeniem KRI – wymagane dokumenty i procedury.