Cyberbezpieczeństwo to dziedzina internetu, która przydaje się każdemu użytkownikowi internetu. Najważniejszym jest, żeby zaszczepiać dbałość o swoje zabezpieczenia od samego początku drogi w sieci, szczególnie w aktualnych czasach gdzie większość zawodów uprawianych jest online.

Prawa i ochrona dla sygnalistów

Prawa i ochrona dla sygnalistów

Prawa i ochrona dla potencjalnego sygnalisty zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów). Szkolenie realizuje obowiązek prawny nakładany przez pracodawcę.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Przedstawienie celu szkolenia.
 • Omówienie istoty zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy.
 • Przedstawienie zakresu szkolenia.

Rola i obowiązki sygnalisty

 • Definicja i znaczenie sygnalisty w miejscu pracy.
 • Rola sygnalisty w procesie zarządzania ryzykiem.
 • Obowiązki i odpowiedzialność sygnalisty w związku z raportowaniem nieprawidłowości.

Przepisy prawne i etyczne dotyczące zgłaszania nieprawidłowości

 • Przepisy prawne regulujące zgłaszanie nieprawidłowości w miejscu pracy.
 • Etyczne aspekty zgłaszania nieprawidłowości.

Proces raportowania nieprawidłowości

 • Kryteria zgłaszania nieprawidłowości.
 • Formy zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy.
 • Procedury raportowania i postępowania z zgłoszeniami.

Praktyczne aspekty zgłaszania nieprawidłowości

 • Przykłady i analiza przypadków nieprawidłowości w miejscu pracy.
 • Sposoby rozwiązywania problemów związanych z zgłaszaniem nieprawidłowości.

Podsumowanie i dyskusja

 • Podsumowanie szkolenia.
 • Dyskusja i omówienie wątpliwości i pytań uczestników.
 • Ocena szkolenia przez uczestników.