Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Szkolenie – RODO oraz bezpieczeństwo IT Szkolenie ma na celu poznanie kluczowych elementów bezpieczeństwa cyfrowego a także podniesienie w tym zakresie świadomości kadry menadżerskiej.

Szkolenie – Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych zgodnie z RODO

Celem szkolenia „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych” jest zapoznanie z przepisami o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych, oraz przygotowanie pracowników do pracy z danymi osobowymi, a także budowanie świadomości w zakresie konsekwencji nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Harmonogram:

 1. Wprowadzenie
 2. Przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne
 3. Dane osobowe oraz wytyczne ich przetwarzania
 4. Przetwarzanie danych osobowych
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych
 6. Role i zadania w procesie przetwarzania danych osobowych
 7. Zabezpieczenia danych osobowych
 8. Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
 9. Podsumowanie

Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.

Szkolenie w formule stacjonarnej lub zdalnej.

 

Szkolenie – Wdrożenie dokumentacji dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości

Celem szkolenia jest pomoc we wdrożeniu przepisów dotyczących ochrony sygnalistów na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów).

 

Harmonogram:

 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy Dyrektywy oraz projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 2. Definicje pojęć
 3. Przegląd podmiotów zobowiązanych oraz niezobowiązanych do bezpośredniego stosowania dyrektywy
 4. Obowiązki pracodawcy wymagane dyrektywą oraz projektem ustawy
 5. bezpieczeństwo komunikacji z sygnalistą
 6. ochrona jego tożsamości
 7. scenariusz zgłaszania anonimowego
 8. bezstronność postępowania
 9. Zakres naruszeń
 10. Prawa i ochrona sygnalisty
 11. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, procedura zgłaszania naruszeń
 12. Kanały zgłoszeń – wewnętrzne i zewnętrzne
 13. Zgłaszający/sygnalista – zgłaszanie naruszeń, komunikacja z sygnalistą
 14. Umowa powierzenia z podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych
 15. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych
 16. Rejestr czynności przetwarzania (RCP) dla kategorii osób zgłaszających naruszenie i osób, których dotyczy zgłoszenie
 17. Sankcje karne
 18. Ocena ryzyka / DPIA w R.O.D.O
 19. inwentaryzacja aktywów, funkcjonalny opis
 20. specyfika, cele i kategorie osób oraz danych
 21. analiza ryzyka procesu
 22. Omówienie funkcjonalności programu do zgłaszania nieprawidłowości

 

Termin: do uzgodnienia

Ilość godzin: 5

Cena: 450 zł netto za osobę + 23% VAT, każda kolejna osoba z firmy -50%

 

W cenie szkolenia zapewniamy pakiet wymaganej wzorcowej dokumentacji: regulamin, procedury i formularze, oraz zaświadczenie.

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości SAYsafe zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie SAYsafe.pl.

Szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym.
Na życzenie istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule stacjonarnej.

 

Skontaktuj się z nami

tel. 660 000 390

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u