Szkolenie ma na celu zapoznanie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przygotowanie pracowników do pracy z danymi osobowymi, a także budowanie świadomości w zakresie konsekwencji nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Szkolenie: Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Szkolenie: Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Szkolenie – Ochrona Danych Osobowych zgodnie z RODO
Szkolenie ma na celu zapoznanie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przygotowanie pracowników do pracy z danymi osobowymi, a także budowanie świadomości w zakresie konsekwencji nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Harmonogram szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne
 • Dane osobowe oraz wytyczne ich przetwarzania
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Role i zadania w procesie przetwarzania danych osobowych
 • Zabezpieczenia danych osobowych
 • Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
 • Podsumowanie

Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.
Szkolenie w formule stacjonarnej lub zdalnej.

Szkolenie – Wdrożenie dokumentacji dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości

Szkolenie ma na celu pomoc we wdrożeniu przepisów dotyczących ochrony sygnalistów na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów).

Harmonogram szkolenia

 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy Dyrektywy oraz projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 • Definicje pojęć
 • Przegląd podmiotów zobowiązanych oraz niezobowiązanych do bezpośredniego stosowania Dyrektywy
 • Obowiązki Pracodawcy wymagane Dyrektywą oraz projektem ustawy
 • bezpieczeństwo komunikacji z sygnalistą
 • ochrona jego tożsamości
 • scenariusz zgłaszania anonimowego
 • bezstronność postępowania
 • Zakres naruszeń
 • Prawa i ochrona sygnalisty
 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, procedura zgłaszania naruszeń
 • Kanały zgłoszeń – wewnętrzne i zewnętrzne
 • Zgłaszający/sygnalista – zgłaszanie naruszeń, komunikacja z sygnalistą
 • Umowa powierzenia z podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych
 • Rejestr czynności przetwarzania (RCP) dla kategorii osób zgłaszających naruszenie i osób, których dotyczy zgłoszenie
 • Sankcje karne
 • Ocena ryzyka / DPIA w R.O.D.O
 • inwentaryzacja aktywów, funkcjonalny opis
 • specyfika, cele i kategorie osób oraz danych
 • analiza ryzyka procesu
 • Omówienie funkcjonalności programu do zgłaszania nieprawidłowości

Termin: do uzgodnienia
Ilość godzin: 5
Cena: 450 zł netto za osobę + 23% VAT, każda kolejna osoba z firmy -50%
 
W cenie szkolenia zapewniamy pakiet wymaganej wzorcowej dokumentacji: regulamin, procedury i formularze oraz zaświadczenie.

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości SAYsafe zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie SAYsafe.pl.

Szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym.
Na życzenie istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule stacjonarnej.