Standardy Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) to zbiór wytycznych i zasad, które ułatwiają wymianę informacji między różnymi systemami informatycznymi w Polsce.

Standardy Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

Standardy Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

to zbiór wytycznych i zasad określających sposób, w jaki różne systemy informatyczne powinny działać ze sobą, aby zapewnić swobodną wymianę informacji między nimi.

KRI stanowią podstawę dla tworzenia i udostępniania usług elektronicznych w Polsce. Ich wprowadzenie ma na celu ułatwienie komunikacji między różnymi instytucjami i sektorami gospodarki, a także umożliwienie korzystania z usług publicznych w sposób prostszy, szybszy i bardziej efektywny.

Wprowadzenie KRI jest szczególnie ważne w kontekście cyfryzacji, ponieważ pozwala na zintegrowanie różnych systemów informatycznych, a także na usprawnienie procesów administracyjnych i biznesowych. Dzięki KRI firmy i instytucje publiczne mogą łatwiej wymieniać informacje, co zwiększa efektywność działania i przyspiesza podejmowanie decyzji.

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji.
  • Regulacje prawne Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI).
  • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji.
  • Zarządzanie ryzykiem informatycznym.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.
  • Zarządzanie usługami realizowanymi przez systemy informatyczne.
  • Podstawowa dokumentacja.
  • Podsumowanie.