Szkolenie dedykowane dla pracodawców lub osób organizujących system zgłaszania nieprawidłowości.

Wdrożenie dokumentacji dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości

Wdrożenie dokumentacji dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości

Szkolenie dedykowane dla pracodawców lub osób organizujących system zgłaszania nieprawidłowości.

Program szkolenia

1.Zakres przedmiotowy i podmiotowy Dyrektywy oraz projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

2.Definicje pojęć

3.Przegląd podmiotów zobowiązanych oraz niezobowiązanych do bezpośredniego stosowania Dyrektywy

4.Obowiązki Pracodawcy wymagane Dyrektywą oraz projektem ustawy

  • Bezpieczeństwo komunikacji z sygnalistą
  • Ochrona jego tożsamości
  • Scenariusz zgłaszania anonimowego
  • Bezstronność postępowania

5.Zakres naruszeń

6.Prawa i ochrona sygnalisty

7.Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, procedura zgłaszania naruszeń

8.Kanały zgłoszeń – wewnętrzne i zewnętrzne

9.Zgłaszający/sygnalista – zgłaszanie naruszeń, komunikacja z sygnalistą

10.Umowa powierzenia z podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych

11.Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych

12.Rejestr czynności przetwarzania (RCP) dla kategorii osób zgłaszających naruszenie i osób, których dotyczy zgłoszenie

13.Sankcje karne

14.Ocena ryzyka / DPIA w R.O.D.O

  • Inwentaryzacja aktywów, funkcjonalny opis
  • Specyfika, cele i kategorie osób oraz danych
  • Analiza ryzyka procesu

15.Omówienie funkcjonalności programu do zgłaszania nieprawidłowości