Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagrożeniami w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zasadami ochrony danych osobowych i konsekwencjami prawno-finansowymi związanymi z naruszeniem ich bezpieczeństwa.

Zagrożenia i konsekwencje prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji

Zagrożenia i konsekwencje prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz konsekwencjami, jakie niesie ze sobą niewłaściwe zabezpieczenie danych.
Program jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności dla pracowników działów IT, kierowników projektów, kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w danej organizacji.

Program szkolenia

Moduł 1 : Podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji.
 • Typy zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, w tym zagrożenia fizyczne, techniczne i ludzkie.
 • Analiza ryzyka i identyfikacja zagrożeń.

Moduł 2 : Konsekwencje niewłaściwego zabezpieczenia informacji

 • Przepisy prawne związane z ochroną danych osobowych i poufnych informacji.
 • Sankcje za naruszenie przepisów związanych z ochroną danych osobowych i poufnych informacji.
 • Skutki finansowe i reputacyjne dla firm wynikające z naruszeń bezpieczeństwa informacji.

Moduł 3 : Metody zabezpieczenia informacji

 • Podstawowe metody zabezpieczania informacji, takie jak szyfrowanie i uwierzytelnianie.
 • Wdrażanie polityk bezpieczeństwa informacji w firmie.
 • Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Moduł 4 : Praktyczne przykłady zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji

 • Studium przypadków naruszeń bezpieczeństwa informacji i ich konsekwencji.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony danych i informacji w firmie.
 • Dyskusja na temat najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji.