Usługi

Zrzut ekranu z 2021-04-19 09-17-51

Wykonywane przez nas audyty wpływają na
rozwój i bezpieczeństwo danej organizacji i
obejmuje: audyt dostępności stron www,
audyt KSC, audyt KRI, audyt SZBI, audyt
RODO.

Zobacz więcej >>

Zrzut ekranu z 2021-04-19 09-41-21

Pomagamy organizacjom dbać o bezpieczeństwo
informacji w niepewnych czasach, które
obejmuje: zarządzanie bezpieczeństwem
informacji, ochrona danych osobowych, ochrona
informacji niejawnych

Zobacz nasze usługi >>

Zrzut ekranu z 2021-04-19 09-36-41

W ramach doradztwa informatycznego
pomagamy organizacjom w doborze
najefektywniejszych rozwiązań w zakresie
systemów informatycznych i
telekomunikacyjnych.

Zobacz więcej >>

Zrzut ekranu z 2021-04-19 09-37-08

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny,
który posiada taką samą moc prawną jak podpis
własnoręczny. Taki podpis poświadczony jest
specjalnym certyfikatem kwalifikowanym.

Zobacz więcej >>