Wdrożenie

Oferujemy opracowanie dedykowanej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, na którą składają się:

  • polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  • rejestr czynności przetwarzania

  • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór

  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych- wzór

  • ewidencja osób upoważnionych- wzór

  • ewidencja naruszeń- wzór

  • klauzule informacyjne do zidentyfikowanych procesów

  • wzory zgód

Hand assembling jigsaw on virtual screen -  Concept for solutions and completion