Sporządzenie dokumentacji dla sygnalistów

Sporządzenie dokumentacji dla sygnalistów

Oferujemy profesjonalne usługi sporządzania dokumentacji dla sygnalistów, dostosowanej do specyfiki działalności każdej firmy.

 

Nasze doświadczenie

Wypracowaliśmy własny zbudowany w oparciu o nasze doświadczenia system informatyczny
SAYsafe stanowiący innowacyjne narzędzie wpierające realizację zadań w obszarze obsługi sygnalistów.
Nasz zespół ochrony danych swoje doświadczenie budował wykonując usługi wdrożeń oraz
audytów dla ponad 190 klientów. W zakresie ochrony informacji w ramach szkoleń
i warsztatów przekazaliśmy nasza wiedzę 19968 uczestnikom.

 

Procedura o ochronie sygnalistów

Oferujemy profesjonalne usługi sporządzania dokumentacji w zakresie whistleblowingu, również zgodnej z wymaganiami RODO oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Nasze usługi obejmują:

 • Audyt whistleblowingu – przeprowadzimy dokładny audyt, aby określić, jakie informacje o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach są przetwarzane, jakie ryzyka związane z przetwarzaniem tych informacji istnieją i jakie zabezpieczenia są już wdrożone.
 • Sporządzenie dokumentacji – na podstawie wyników audytu, sporządzimy kompletną dokumentację dotyczącą whistleblowingu, zawierającą politykę prywatności, regulaminy i procedury związane z przetwarzaniem informacji o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach.
 • Wdrożenie dokumentacji – pomożemy wdrożyć opracowaną dokumentację, dostosowując ją do potrzeb Twojej firmy i zapewniając, że jest ona zgodna z wymaganiami RODO oraz innymi przepisami prawa.
 • Szkolenia – przeprowadzimy szkolenia dla pracowników Twojej firmy, aby zapewnić, że są oni świadomi polityki prywatności i wiedzą, jakie procedury muszą przestrzegać przy przetwarzaniu informacji o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach. Spełniają przy tym obowiązek prawny nałożony na kierownictwo.
 • Wsparcie – oferujemy również dalsze wsparcie i doradztwo w zakresie whistleblowingu, aby zapewnić, że dokumentacja jest aktualna i zgodna z bieżącymi wymaganiami.

Korzyści dla firm

 • Poprawa jakości pracy – dzięki szkoleniu pracownicy dowiedzą się, jakie są procedury i standardy, które powinni stosować w przypadku podejrzenia nieprawidłowości. To pozwoli im lepiej zrozumieć wymagania prawa i wykonywać pracę w sposób bardziej skuteczny i zgodny z przepisami.
 • Ochrona wizerunku firmy. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek jest bardzo konkurencyjny, reputacja firmy ma istotne znaczenie. Działania sygnalistów mogą pomóc we wczesnym wykryciu i zapobieżeniu nieprawidłowości, które mogą później bardziej zaszkodzić firmie i jej wizerunkowi.
 • Zgodność z przepisami prawa, kierownictwo ma obowiązek zapewnienia ochrony sygnalistów którzy zgłaszają nieprawidłowości w miejscu pracy.
 • Poprawa efektywności i wydajności – zgłaszanie nieprawidłowości może pomóc w zidentyfikowaniu problemów i podejmowaniu działań mających na celu ich rozwiązanie.
 • Kultura organizacyjna, szkolenie powinno przyczynić się do zwiększenia kultury organizacyjnej i stworzenia atmosfery zaufania i otwartości dla kierownictwa. Pracownicy powinni czuć, że ich opinie są wartościowe i mają znaczenie dla organizacji, co pozytywnie wpłynie na ich motywację i zaangażowanie.

 
Zapewniamy kompleksowe i indywidualne podejście do każdej z firm, aby zapewnić optymalne wyniki i najwyższą jakość usług. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wycenę.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u

Sporządzenie dokumentacji RODO

Szkolenie: Cyberbezpieczeństwo dla szkół

Oferujemy profesjonalne usługi sporządzania dokumentacji RODO, dostosowanej do specyfiki działalności każdej firmy.

 

Nasze doświadczenie

Usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji realizujemy od roku 2012. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zarówno projektowania oraz nadzoru dla obszaru bezpieczeństwa informacji. Zadania realizujemy w interdyscyplinarnym zespole składającym się z certyfikowanych audytorów systemów bezpieczeństwa, praktyków w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych co gwarantuje należytą i kompleksową realizację powierzonych zadań przy pełnym wsparciu ekspertów z zakresu prawa oraz nowych technologii. Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zdobyte w ramach realizacji projektów dla podmiotów z sektorów ochrony zdrowia, obronności, administracji centralnej, podmiotów samorządowych oraz podmiotów prywatnych z szerokiego spektrum branż.

Wypracowaliśmy własny zbudowany w oparciu o nasze doświadczenia system informatyczny
ABIsite stanowiący innowacyjne narzędzie wpierające realizację zadań w obszarze ochrony
danych osobowych, prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów i ewidencji,
zarządzanie zadaniami, obiegiem pracy oraz szkoleniami.
Nasz zespół ochrony danych swoje doświadczenie budował wykonując usługi wdrożeń oraz
audytów dla ponad 190 klientów. W zakresie ochrony informacji w ramach szkoleń
i warsztatów przekazaliśmy nasza wiedzę 19968 uczestnikom. Z naszego autorskiego systemu
informatycznego służącego wsparciu w zakresie realizacji zadań w obszarze ochrony danych
skorzystało do tej pory 9016 użytkowników.

 

Sporządzanie dokumentacji RODO

Nasze usługi obejmują:

 • Audyt zgodności z RODO – przeprowadzimy audyt aby określić, jakie ryzyka związane z przetwarzaniem danych istnieją i co trzeba zrobić by je wyeliminować.
 • Audyt dostawców – sprawdzimy czy dane powierzane innym podmiotom są przetwarzane zgodnie z wymaganiami administratora, by ustrzec go przed konsekwencjami za niewykonanie tej czynności
 • Sporządzenie dokumentacji – na podstawie audytu, sporządzimy dokumentację by spełniała wymaganiom RODO.
 • Wdrożenie dokumentacji – pomożemy wdrożyć opracowaną dokumentację, dostosowując ją do potrzeb i specyfiki organizacji.
 • Szkolenia – przeprowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry zarządczej aby zrealizować obowiązek wynikający z RODO .
 • Opieka – oferujemy również dalsze wsparcie i doradztwo, aby unikać zagrożeń prawnych i kar za nieprawidłowości zwiazane ze stosowaniem RODO.

Zapewniamy kompleksowe i indywidualne podejście do każdej z firm, aby zapewnić optymalne wyniki i najwyższą jakość usług. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wycenę.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u

test


slajd1
slajd2
slajd3
slajd4
slajd5
slajd6
slajd7
slajd8
slajd9
slajd10
slajd11
slajd12
previous arrow
next arrow

Testowy flexisoc

Poznaj Security Operations Center

Security Operations Center (SOC) oparte o nowoczesne technologie, procedury bezpieczeństwa oraz pracę ludzi odpowiedzialnych za szybkie wykrywanie zagrożeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. SOC składa się z zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa oraz specjalistów IT, którzy pracują razem, aby zapewnić ciągłość operacyjną oraz minimalizować ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. FlexiSOC to usługa, która łączy w sobie ciągły monitoring zdarzeń z wiedzą i doświadczeniem ekspertów, którzy są w stanie szybko zidentyfikować i właściwie zareagować na incydenty.

Dowiedz się, na czym polega wdrożenie Security Operations Center?

Wdrożenie Security Operations Center (SOC) polega na stworzeniu zcentralizowanego punktu kontrolnego, który jest odpowiedzialny za monitorowanie, wykrywanie, analizowanie i reagowanie na zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Sprawdź, co otrzymasz po wdrożeniu Security Operations Center?

Po wdrożeniu SOC, organizacja będzie posiadać skuteczne narzędzia i procedury, które umożliwią szybkie wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa informacji, minimalizując ryzyko straty danych, uszkodzenia systemów lub innych poważnych konsekwencji.

Kupując FlexiSOC możesz otrzymać

 • Ochronę urządzeń końcowych,
 • Ochronę urządzeń mobilnych,
 • Monitoring i ochronę ruchu sieciowego,
 • Monitoring i ochronę sieci,
 • Filtrowanie ruchu www i e-mail,
 • Opracowywanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa,
 • Szacowanie ryzyka,
 • Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • Przeprowadzanie testów penetracyjnych,
 • Zarządzanie aktualizacjami,

 

Zobacz jakie korzyści płyną z zakupienia Security Operations Center

Monitorowanie i obsługa incydentów

 • Okresowe rekomendacje zmian w środowisku IT klienta,
 • Kompleksowe podejście do ochrony krytycznej infrastruktury przed cyber zagrożeniami,
 • Dokumentowanie i kontrola działań za pomocą systemu obsługi zgłoszeń,
 • Usługa monitorowania infrastruktury klienta dostępna jest 24h/dobę,
 • Dostęp do wiedzy doświadczonych analityków i specjalistów cyberbezpieczeństwa, posiadających szeroki wachlarz kompetencji,

Reakcja na incydenty

 • Wsparcie dla działów IT Klienta w formie informacji i zaleceń,
 • Zdalna reakcja na wykryte zdarzenie cybernetyczne,
 • Doradztwo w zakresie działań niwelujących negatywne skutki incydentu,
 • Kontakt z zespołem bezpieczeństwa po stronie klienta,

Prewencja

 • Wykorzystywanie zewnętrznych źródeł informacji o globalnych zagrożeniach (IOC),
 • Mitygacja zagrożeń,
 • Brak konieczności ponoszenia kosztownych inwestycji, wdrażania i utrzymywania własnego systemu do monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa,
 • Proaktywna kontrola, zapobiegająca wielu incydentom bezpieczeństwa ICT,