Szkolenia

Warto podnosić kwalifikacje

Proponujemy Państwu realizację programu szkoleniowego dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w kilku wariantach: otwartym (szkolenie jednodniowe) i zamkniętym (szkolenie jednodniowe, dwudniowe, lub dwudniowe wraz z doradztwem). Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych, ukierunkowane na kompleksowe zaznajomienie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z wymogami wynikającymi z ustawy oraz procedurami wewnętrznymi zawartymi w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informacji. Powyższe szkolenie w pełnym zakresie realizuje wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zapisami której warunkiem dopuszczenia osób do przetwarzania danych osobowych jest uprzednie zaznajomienie ich z przepisami i wymogami w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenie dwudniowe wzbogacamy o elementy praktyczne, niezbędne w codziennej pracy a zarazem istotne z punktu widzenia zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 

Kładziemy duży nacisk na omówienie praktycznych przypadków, gdyż to one najlepiej naświetlają uczestnikom szkolenia właściwe stosowanie przepisów w obszarach ich działalności

Wyślij formularz ,aby uzyskać więcej informacji